InfoFoto: Facebook/Aviončić

Uz subvencije grada u privatne vrtiće moći će da se upiše 2.200 dece

Autor: InfoKG
10:00 | Petak, 05 07 2019

U Kragujevcu će uz subvencije grada u privatne vrtiće moći da se upiše 2.200 dece. Zbog toga je Gradsko veće donelo zaključak o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama u radnoj 2019/2020. Pored toga, na sednici je utvrđen predlog da se iz budžeta grada izdvajaju sredstva u visini od 80 odsto od ekonomske cene po detetu u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad i upućen je odbornicima lokalnog parlamenta na razmatranje i odlučivanje.

Gradsko veće je na poslednjoj sednici donelo zaklјučak o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2019/2020. godini. Sa sednice je saopšteno da će na osnovu podnetih zahteva roditelјa, staratelјa, usvojitelјa ili hranitelјa grad Kragujevac, odnosno Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu i kapacitetima verifikovanih privatnih predškolskih ustanova, moći da prizna pravo na naknadu dela troškova za maksimalno 2.200 dece.

Članovi veća utvrdili su i predlog odluke o visini sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada i uputili odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja utvrđeno je da se iz budžeta grada izdvajaju sredstva u visini od 80 posto od ekonomske cene po detetu u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad. 

Data je i saglasnost na zaklјučenje Sporazuma o saradnji između grada Kragujevca i opština Knić i Rekovac, na realizaciji projekta za unapređenje i razvoj Geografskog informacionog sistema u tim lokalnim samouprava koji se finansira sredstvima EU PRO. Cilј projekta je efikasnije pružanje administrativnih usluga, bolјe upravlјanje zemlјištem i valorizacija socio – ekonomskog potencijala usluga u Kragujevcu, Kniću i Rekovcu.