Info

Veliki planovi FMN: Nove specijalizacije, bolja saradnja sa Kliničkim centrom, veća prepoznatljivost

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Sreda, 24 10 2018

Nove specijalizacije koje je ponudio Medicinski fakultet kao deo širenja usavršavanja na nove oblasti, veća prepoznatljivost, bolja saradnja sa Kliničkim centrom, bolji protok informacija sa Univerzitetom, planovi su FMN na kojima je već počelo konkretno da se radi i koji su dali prve rezultate, rekao je dekan, prof.dr Vladimir Jakovljević, koji je na tu funkciju stupio 24. septembra.

Dekan FMN, prof.dr Vladimir Jakovljević, upriličio je koktel za kragujevačke novinare na kome je predstavio prodekanski tim i najavio predstojeće aktivnosti na fakultetu. 

"Od momenta kada sam izabran za dekana (24. septembar), raspisan je novi Konkurs za specijalističke i uže specijalističke studije koji traje do 5.novembra", rekao je prof.dr Vladimir Jakovljević, koji će se danas susresti sa direktorima zdravstvenih ustanova iz Kragujevca i regiona koji ovde upućuju svoje lekare, stomatologe i farmaceute na specijalističke i uže specijalističke studije. 

"Želimo da u interakciji ne samo sa lokalnom zajednicom, već i širom zajednicom, postanemo vidljiviji kao ustanova koja nudi dalje usavršavanje i obrazovanje. Prvi deo barijere probijen je u proteklom periodu, pre svega u oblasti stomatologije, a nama je cilj da se nametnemo i za ostale grane jer imamo šta da ponudimo i u oblasti medicine i farmacije", rekao je Jakovljević i dodao da u tom smislu FMN u ovom konkursnom ciklusu nudi čak tri nove specijalizacije i uže specijalizacije - kliničku biogemiju i subspecijalizacije iz onkologije i baromedicine. 

U tom smislu neophodna je dobra komunikacija sa Kliničkim centrom, koja je izostala u prethodnom periodu. "Učinićemo sve da se ti odnosi normalizuju. Klinički centar je najveća nastavno-naučna baza FMN i ima najviše naših nastavnika u redovima zaposlenih. Zbog toga nam predstoji i definisanje krovnog ugovora koji treba da reguliše prava i obaveza naših nastavnika koji su zaposleni u ovoj ustanovi i koji treba da omogući prirodnije funkcionisanje fakulteta i Kliničkog centra. Naš cilj je i da se zaposleni lekari u ovoj ustanovi dalje obrazuju i usavršavaju upravo na našem fakultetu", rekao Jakovljević. 

Zbog specijalizacija iz oblasti farmacije pripremljeni su ugovori sa Apotekom Zaječar i Apotekarskom ustanovom Beograd, koje imaju galensku apoteku, tako da će jednu od najpopularnijih specijalizacija za farmaceute - farmaceutska tehnologija moći u potpunosti da se sprovodi na fakultetu. "Uz dva naša nastavnika, koji početkom novembra treba da odbrane specijalističke radove, imaćemo zaokruženu priču za šta veliku zahvalnost dugujemo koleginici Mirjani Antunović i VMA", naglasio je Jakovljević. 

U protekolom periodu, prema dekanovim rečima, Fakultet je ostvario normalniji protok informacija sa Univerzitetom. "Od Univerziteta smo dobili jasne instrukcije i odluke Senata po kojima ćemo postupiti, a očekujemo da sve zaokružimo na sednici NNV (održava se danas). Nakon toga, ukoliko bude ispoštovan dogovor, mislim da će problem koji je nastao zbog različitog tumačenja određenih dokumenata biti prevaziđen", smatra dekan. 

U cilju što veće nacionalne i međunarodne prepoznatljivosti, fakulteta će nastojati da uspostavi što više međunarodnih kontakata i saradnje, u šta će aktivno biti uključena doc.dr Nevena Jeremić, prodekan za međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad, koja se školovala na zapadu i koja ima sve reference za ovaj posao. Fakultet je prošle nedelje razmenio pismo o namerama sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci i postoji obostrano interesovanja da se napravi živa i plodnosna saradnja po pitanju naučno-istraživačkog rada, eventualno nastave, zajedničkih programa i projekata. "Oni su broj jedan ne samo u Banja Luci, već i u BiH, a ugovor o saradnji će biti potpisan 15. novembra na dan njihovog fakulteta, ili 9. decembra kada naš fakultet obeležava krsnu slavu i svoj dan", najavio je Jakovljević. Dekan FMN najavio je i da krajem oktobra ide u Moskvu, kao gostujući profesor Univerziteta Sečenov, i da ima najavu razgovora sa prorektorom tog Univerziteta koji bi trebalo da rezultira time da se do kraja godine i sa njima uspostavi saradnja. 

Galerija slika