InfoFoto: Slavoljub Radojević/Ekonomski fakultet Kragujevac

Veselinović reizabran za dekana Ekonomskog fakulteta

Autor: Branko Vukašinović
10:00 | Utorak, 21 05 2019

Profesor doktor Petar Veselinović ponovo je izabran za dekana Ekonomskog fakulteta kragujevačkog Univerziteta, odlukom Nastavno-naučnog veća i Saveta ove visokoškolske ustanove. Veselinović će ovu funkciju obavljati do 1. septembra 2022. 

Prema Veselinovićevim rečima, u planu je dalji razvoj Ekonomskog fakulteta kroz modernizaciju postojećih i akreditaciju potpuno novih studijskih programa iz oblasti Poslovne informatike, na sva tri nivoa studija. Najavio je i velike infrastrukturne radove na polјu energetske efikasnosti i renoviranju amfiteatra "Prof. dr Ilija Rosić", koji će biti realizovani kroz javno-privatno partnerstvo.  

"Prepoznajući proces internacionalizacije i potrebe za razvojem visokog obrazovanja i nauke, Fakultet treba da učini značajan napor na intenziviranju međunarodne saradnje, kao jednog od klјučnih stubova strateškog razvoja. Međunarodne aktivnosti Fakulteta treba usmeriti ka širenju naučne saradnje, razmenu studenata i profesora, izdavačku delatnost, organizaciju naučnih konferencija i različitih vrsta naučnih, stručnih, obrazovnih i kulturnih događaja. Fakultet treba permanentno da radi na procesu internacionalizacije kroz izgradnju internih kapaciteta i kompetencija. Nastavni kadar treba usmeriti ka dostizanju što većeg nivoa međunarodnih refernci i iskustva kroz međunarodne naučno-istraživačke projekte, objavlјivanje radova u inostranim naučnim časopisima i na konferencijama, kao i kroz studijske posete partnerskim institucijama u inostranstvu", izjavio je Veselinović.

Dekan Veselinović je najavio i da će u cilju jačanja prihoda ove visokoškolske ustanove uspostaviti saradnju sa privrednim subjektima, kojima će Ekonomski fakultet pružati usluge iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Dodaje i da je u planu osavremenjavanje nastavnog materijala i literature, ali i da se što većem broju studenata osnovnih i master akademskih studija obezbedi obavlјanje stručne prakse u kompanijama, preduzećima i institucijama u regionu.