Info

Vlada Kragujevcu daje maksimalno 3156 zaposlenih na neodređeno u javnom sektoru, gradu dovoljno 3113

Autor: Jovana Mladenović
17:14 | Ponedeljak, 24 07 2017

Odlukom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru Kragujevcu je pripisano 3156 lica, dok je lokalna samouprava, zbog usklađivanja sa Odlukom, odredila brojku od 3113. 

Gradsko veće na današnjoj sednici utvrdilo je i uputilo u skupštinsku proceduru Predlog odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kragujevca za 2017. godinu. Odlukom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu, određen je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme za grad Kragujevac koji iznosi 3156 zaposlenih. Zbog obaveze usklađivanja maksimalnog broja zaposlenih sa navedenom Odlukom Vlade RS, utvrđen je maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme po svim organizacionim oblicima sistema lokalne samouprave koji iznosi 3113 kao i obaveza sprovođenja racionalizacije za 2017. godinu.a 2017. godinu.

Veće je utvrdilo i predloge odluka o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JSP “Kragujevac“ 2017-2026. godina i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JSP “Kragujevac“ 2017-2021. godine kao i predloge programa o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija“ i JKP “Gradske tržnice“ za 2017. godinu.

Utvrđeni su i predlozi odluka o izradi izmene dela PGR “Radna zona Kragujevac i zona poslovanja“, o izradi PDR “Kružni tok kod srednje Medicinske škole“ potez na ukrštanju ulica Radoja Domanovića, milentija Popovića, Kralja Milana IV i Potporučnika Govedarice kao i Predlog odluke o izradi PDR “Radna zona Sobovica – Lužnice“.

Odlukom Gradskog veća, a u skladu sa stalno otvorenim konkursom za prijavu predloga projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu 750 000 dinara za realizaciju tri projekta čiji su nosioci Udruženje za pomoć deci i mladima sa smetnjama u razvoju “Sveti Vasilije Veliki“, Udruženje osoba sa mentalnim smetnjama “Luna 2015“ i Udruženje boraca Šumadije.

Gradsko veće je usvojilo Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica.

Porodici Mirković iz Desimirovca, na ime naknade štete nastale na stočnom fondu tokom požara koji je nedavno zadesio ovo domaćinstvo, odobreno je 134 000 dinara.

Gradsko veće je usvojilo i izmene i dopune Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice.