Info

Za projekate u oblasti zaštite životne sredine 1,5 milion

Autor: Jovana Mladenović
14:19 | Ponedeljak, 12 02 2018

Odluka o objavljivanju stalno otvorenog konkursa za prijavu predloga projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja doneta je na današnjoj sednici Gradskog veća, a za te namene izdvojeno je 1,5 milion dinara za tekuću godinu. 

Maksimalan iznos koji se može odobriti po jednom projektu je 150.000 dinara. Tekst konkursa, aplikacioni formulari i svi potrebni obrasci mogu se preuzeti na internet stranici grada www.kragujevac.rs 

Gradsko veće dalo je saglasnost na Plan centralizovanih javnih nabavki za tekuću godinu. Na sednici su utvrđeni i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe rada svih ustanova kulture koji su upućeni Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje. Pred odbornicima gradskog parlamenta naći će se i predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP „Urbanizam“.

Članovi veća dali su saglasnost na zaključenje Ugovora o finansiranju Centra za socijalni rad „Solidarnost“ i Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“.

Gradsko veće na današnjoj sednici utvrdilo je broj lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kluture kojima će grad plaćati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i doprinose za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu. Na osnovu uverenja reprezentativnih udruženja, prijava i podnete dokumentacije to pravo ostvariće 18 lica.