Info

Za projekte u kulturi 28 miliona, najviše Arsenal festu i operi Imaneo

Autor: Jovana Mladenović
15:00 | Petak, 19 04 2019

Grad Kragujevac će u 2019. godini sredstvima iz budžeta u visini od 28 miliona dinara finansirati, odnosno sufinansirati, realizaciju 53 projekta i manifestacija u kulturi. Najviše sredstava dobili su Arsenal fest, Opera Imaneo, manifestacija Susreću se sela Šumadije.

Odluku o tome donelo je Gradsko veće nakon razmatranja izveštaja Komisije o sprovedenom Javnom konkursu. Ukupno je pristiglo 94 predloga od čega je Komisija posebnim aktom kao neblagovremene i nepotpune odbacila 16, dok su dva predlagača odustala. Ukupno su tražena sredstva u iznosu 86,1 milion dinara, a odobreno je 28 miliona dinara.

Najviše sredstava 10,7 miliona dinara opredeljeno je za Arsenal fest, zatim za Operu Imaneo 1,3 miliona i manifestaciju Susreću se sela Šumadije, za čiju je realizaciju odobreno milion dinara. Za koncertnu sezonu Udruženja građana Convivium musicum i Udruženja Kragujevački orkestar odobreno je po 900 000. Za 28. Internacionalni festival umetnika harmonike, 6. Internacionalni festival kamerne muzike Convivium musicum i 20. jubilarni Internacionalni džez festival iz budžeta grada biće izdvojeno po 800 000 dinara.

Komisija je procenila da su svi projekti predloženi za finansiranje usklađeni sa opštim interesom u kulturi, ciljevima i prioritetima konkursa, da poseduju kvalitet, sadržajnu inovativnost i kapacitete potrebne za realizaciju, kao i da mogu imati pozitivan uticaj na kvalitet kulturnog života grada. Komisija smatra da je veoma značajno podržati programe visoke umetničke vrednosti koji se uspešno realizuju već dugi niz godina i koji su već obeležili Kragujevac na kulturnoj mapi Srbije, ali i regiona. Takođe, podržani su i atraktivni i lepo osmišljeni projekti, koji pored umetničkog imaju i značajan komercijalni potencijal.

Ispod crte, odnosno sa manje od 40 bodova, je 21 projekat, koji po mišljenju Komisije zavređuju pažnju, ali nisu u dovoljnoj meri obrazloženi, ubedljivi i ekonomični.

Novčana sredstva u iznosu od 1,8 miliona dinara raspodeliće se za sufinansiranje projekata u oblasti kulture, bez javnog konkursa, koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i koji se nisu mogli unapred planirati.