InfoFoto: Arhiva/kragujevac.rs

Zakazana 27. sednica SG: Odbornici o Slobodnoj zoni Šumadija

Autor: Branko Vukašinović
10:00 | Ponedeljak, 09 09 2019

Redovna sednica Skupštine grada, 27. po redu, zakazana je za petak, 13. septembar, od 9 sati. Najznačajnija tačka dnevnog reda biće izmena odluke o osnivanju Slobodne zone Šumadija, koja će biti povećana za pet hektara i iznosiće 10 hektara.    

Na taj način želimo da privučemo još stranih komapnija u Kragujevac, poput kompanije Yanfeng koja u  novembru ove godine treba da počne sa proizvodnjom. S obzirom na to, da već imamo najave o dolasku još nekih kompanija, ova odluka prati nameru lokalne samouprave da što više stranih investitora dođe u Kragujevac i napravi svoje proizvodne pogone”, rekao je predsednik Skupštine grada, Miroslav Petrašinović.

Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o boravišnoj taksi u gradu Kragujevcu koja se usklađuje sa Zakonom o ugostitelјstvu. 

Boravišna taksa u gradu Kragujevcu iznosiće 100 dinara, a odlukom se definišu način obračuna i plaćanja za fizička lica – pružaoce ugostitelјskih usluga smeštaja izdavanjem soba i ostalih smeštajnih kapaciteta turistima. Ova odluka, takođe, predviđa koja su lica oslobođena plaćanja boravišne takse”, saopšteno je iz Skupštine grada.

Na dnevnom redu biće i Predlog odluke o konverziji potraživanja grada Kragujevca u trajni ulog u kapitalu „Simpo“ AD Vranje. To se čini na osnovu zaklјučka Vlade Srbije prema kome jedinice lokalne samouprave koje imaju potraživanja prema određenim kompanijama, taj dug konvertuju u trajni ulog odnosno trajni kapital u tim privrednim subjektima. 

Mi smo takvu odluku već imali u 2018. godini kada smo jedan deo potraživanja, takođe na osnovu zaklјučka Vlade Srbije konvertovali u ulog odnosno u osnovni kapital u toj kompaniji. Ovom odlukom činimo to isto, što znači da glavni dug zajedno sa  kamatama koje su dospele do 2019. godine, konvertujemo u osnivački kapital kompanije „Simpo“ AD Vranje”, kaže Petrašinović.

Na sednici će se razmatrati statusne promene par privrednih subjekata čiji je osnivač grad, a koje su u skladu sa osnivačkim aktom tih pravnih lica, zatim finansijski planovi, kao i njihove izmene zbog raspodele dobiti ostavrene u prethodnoj godini. Iskazana dobit u Javnom stambenom preduzeću u iznosu od 59.000 dinara biće iskorišćena za pokrivanje gubitaka u prethodnom periodu, dok će tri miliona dinara dobiti u JKP „Vodovod i kanalizacija“  biti iskorišćeno za pokrivanje gubitaka iskazanih u 2015. godini.

Očekuje se da kroz dopunu materijala stignu određeni planovi detalјne regulacije, a kroz tačku izbori, imenovanja, postavlјenja i razrešenja biće verovatno nekoliko promena u upravnim odborima ustanova kulture.