Info

Zasedala SG: Planom generalne regulacije „Naselje Male Pčelice“ predviđen kartodrom

Autor: Jovana Mladenović
14:50 | Utorak, 25 01 2022

Na 14. redovnom zasedanju odbornika Skupštine grada Kragujevca, prvom u ovoj godini, usvojen je Plan generalne regulacije „Naselja Male Pčelice – 2. deo“ koji je, kako je rekao Ivan Radulović, glavni gradski urbanista, jedan od 28 planova generalne regulacije u okviru Generalnog urbanističkog plana grada Kragujevca.

Osnovni cilj izrade ovog plana, koji obuhvata područje oko 215 hektara i nalazi se na samom rubu GUP-a grada Kragujevca, su održivi i urbani razvoj ovog dela grada u novim uslovima nastalih usled izmeštanja Severne obilaznice. Veliko ograničenje za razvoj rubnog dela naselja Male Pčelice, predstavlja kompleks posebne namene „Divostin“, zatim klizište i uslovno stabilni tereni, dok 55 odsto planskog obuhvata predstavlja vangrađevinsko područje (šume i poljoprivredno zemljište). Na ovom području moguće je, kazao je Radulović, unaprediti saobraćajnu dostupnost i komunalnu opremljenost perifernih delova naselja Male Pčelice, radi povezivanja sa naseljima Šumarice i Divostin, a na površini od 3,5 hektara planiran je prostor za potrebe razvoja specifičnih sportskih aktivnosti odnosno kartodrom, za koji je pribavljena saglasnost Ministarstva odbrane. Kompleks kartodroma sadržao bi plato za karting i internu saobraćajnicu, parking za posetioce i manje objekte za njegove potrebe, dok je do samog kompleksa po trasama nekategorisanih puteva planirano formiranje javnih saobraćajnica kao produžetak postojećih ulica iz naselja Šumarice i Malih Pčelica.

Zbog neophodnosti da se važeća Odluka o manifestacijama, programima i projektima u oblasti kulture od značaja za grad Kragujevac uskladi sa Zakonom o kulturi Republike Srbije i izmenama i dopunama Zakona, odbornici su na današnjoj sednici usvojili i izmene i dopune gradske Odluke, čime je stvoren normativni prostor za primenu Zakona a posebno u delu koji se odnosi na obaveze jedinice lokalne samouprave. To znači, objasnio je Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu, da izmenom ove odluke olakšamo procedure u vezi sa donošenjem odluka i ustanovama kulture čiji je osnivač grad Kragujevac omogućiti da nesmetano realizuju, planiraju i obavljaju evaluaciju postignutog kada je reč o manifestacijama, projektima i programima od značaja za grad Kragujevac. Trenutno važećom odlukom pokazalo se da same procedure usporavaju i otežavaju te procese. Finansiranje ili sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi čiji su nosioci pravni subjekti udruženja građana, vršiće se javnim konkursom koje raspisuje Gradsko veće, a grad Kragujevac, podsetio je Bjeletić, konkurs raspisuje od 2015. godine čime je dobijen neophodan kontinuitet koji je izostajao u prethodnom periodu. Izmenom ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva jer su planirana Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2022. u iznosu od 40 miliona dinara.

Odbornici su na 14. redovnoj sednici usvojili i Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja i promeni naziva ulica trgova, gradskih četvrti, zaselaka ili delova naseljenih mesta na teritoriji grada Kragujevca, kojim je minimalni cenzus potrebnog broja potpisa građana za predlog promene naziva ulica, sa dosadašnjih 50, smanjen na 10 procenata.

Data je saglasnost na Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Kragujevac. Za v.d. direktora JP „Urbanizam“ Kragujevac, na današnjoj sednici, imenovana je Nataša Ivanović, diplomirani inženjer arhitekture.

Saglasnost je data i na odluku UO Ustanove kulture „Koraci“ o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora. Usvojeni su i programi rada i finansijski planovi za 2022. godinu ustanova kulture čiji je osnivač grad.

Skupština je dala saglasnost na Godišnji program rada sa finansijskim planom poslovanja GTO „Kragujevac“ za 2022. godinu. Imenovana je i nova direktorka Istorijskog arhiva Šumadije, Sanja Živković, master filolog.

Kragujevac je jedina lokalna samouprava koja ima angažovano javno-komunalno preduzeće u okviru projekta „Čista Srbija“

Na današnjoj sednici Skupštine grada usvojene su izmene i dopune  Godišnjeg programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija Kragujevac za 2022. godinu“. Prema rečima direktora, Nebojše Jakovljevića, preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ već u januaru mesecu predlaže izmenu programa poslovanja, zbog toga što je 17. januara potpisalo prvi ugovor, kao podizvođač, na izvođenju radova u okviru projekta „Čista Srbija“. Prvi ugovor koji je potpisan ima vrednost od 1 013 000 evra ili 120 miliona dinara za izgradnju 8700 metara kanalizacione mreže u gradu Kragujevcu. Radovi na ovom projektu su već otpočeli.

Ako smo za prvih osam kilometara mreže ugovorili oko milion evra, to znači da će se ukupna vrednost radova u okviru projekta „Čista Srbija“ kretati između 12 i 15 miliona evra, po prosečnim cenama koje sada važe, što za naše preduzeće predstavlja potpuni finansijski oporavak i činjenicu da JP „Vodovod i kanalizacija“ može da se okrene svom razvoju, što smo svih ovih godina unazad težili. Automatizujemo procese, zanavljamo opremu koja je stara preko 40 godina, radićemo na izgradnji nove vodovodne i kanalizacione mreže, svuda gde je to potrebno.Izmena programa poslovanja omogućava zapošljavanje novih 20 ljudi na određeno vreme, stručnih i kvalifikovanih, zbog povećanja obima posla – kazao je Jakovljević.

Zamenik gradonačelnika Kragujevca, Ivica Momčilović rekao je da je Kragujevac jedina lokalna samouprava u Srbiji, koja u okviru ovog projekta ima angažovano svoje javno-komunalno preduzeće.