Info

Prijava za drugi ciklus obuke za profesionalne upravnike zgrada u toku, prva tura od ponedeljka na ispitima

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Subota, 22 07 2017

U Privrednoj komori Srbije, odnosno RPK Kragujevac, završena je prva obuka za profesionalne upravnike zgrada. Sertifikate i pravo da izađu na ispite koji počinju od ponedeljka, 24. jula, dobilo je 27 polaznika. U toku je prijava za drugi ciklus obuka. 

Obuku su pohađali polaznici ne samo iz Kragujevca, već i nekoliko gradova regiona: Jagodine, Paraćina, Ćuprije, Topole, Aranđelovca, Smedereva i Svilajnca.

Obuka je trajala od 15. do 28. juna, a 27 polaznika je dobilo serifikate i ostvarilo pravo da izađe na ispit. Teme obuke, koja je trajala 50 školskih časova, bile su pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski apekti upravljanja zgradom, karateristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure, kao i komunikacija. Predavali su ih eminanetni stručnjaci iz ovih oblasti. 

Zakonom je predviđeno da se najmanje dva puta godišnje organizuju obuke i ispiti za sticanje licenci. Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upisa u Registar iznosi 13.000 dinara bez PDV-a. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom. Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta. Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova, odnosno po 70 odsto u svakoj tematskoj oblasti. Usmeni deo ispita, koji ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti, polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo.

Prijava za drugi ciklus obuka je toku, te se svi zainteresovani za više informacija mogu javiti na mejl: marija.stojanovic@pks.rs