Info

Završni radovi na zgradi za mlade naučnike

Autor: Jovana Mladenović
15:40 | Petak, 07 07 2017

Gradsko veće je dalo je saglasnost na zaključenje Aneksa Ugovora o finansiranju i upravljanju aktivnostima Potprojekta izgradnje stanova za mlade istraživače Univeziteta u Kragujevcu iz sredstava kredita Banke za razvoj Saveta Evrope.

Grad Kragujevac potpisaće Aneks sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerzitetom u Kragujevcu i društvom sa ograničenom odgovornošću “Jedinica za upravljanje projektima u javnom sekotru“.

Aneksom se grad Kragujevac obavezuje da zaključi ugovore sa komunalnim preduzećima radi priključenja stambenog objekta na spoljnu komunalnu infrastrukturu elektromrežu, vodovod, kanalizaciju i daljinsko grejanje. Reč je o 210 stanova za mlade naučne radnike, u ulici Dimitirija Tucovića, ukupne površine oko 10 000 kvadrata. Grad je obezbedio lokaciju površine 25 ari čija je vrednost oko četiri miliona evra. To je pored Centra izvrsnosti jedna od najvećih investicija u domaću naučnu infrastrukturu, zato što pruža mogućnost mladim naučnicima da ostanu u svojoj zemlji.

Gradsko veće donelo je i odluku o realizaciji programa međunarodne razmene učenika sa pobratimskim gradom Piteštijem iz Rumunije. U okviru tog programa grad Kragujevac će ugostiti grupu od 23 učenika i dva pratioca u periodu od 19. do 30. jula, koja će osim u Kragujevcu boraviti i na Zlatiboru.