InfoFoto: Arhiva/kragujevac.rs

Zdravstvenim ustanovama i organizacijama 90,7 miliona, Apoteka NE ŽELI novac

Autor: Branko Vukašinović
12:00 | Utorak, 16 01 2018

Za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač grad Kragujevac, i organizacije u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite iz lokalnog budžeta opredeljeno je ukupno 90,7 miliona dinara, saopšteno je sa sednice Gradskog veća. Najviše sredstava 37,4 miliona opredelјeno je Crvenom krstu za realizaciju programa Narodne i Đačke kuhinje. Zanimljivo je to da Apoteka Kragujevac ne želi novac iz budžeta. 
  
Programom sprovođenja društvene brige za zdravlјe predviđeno je da 36 miliona dinara bude raspoređeno zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac. Sredstva će dobiti Dom zdravlja, Hitna pomoć i Zavod za stomatologiju, a Apoteka Kragujevac se izjasnila da kao društevno odgovorna ustanova tokom 2018. godine neće koristiti budžetska sredstva za vršenje osnivačkih prava. 

Na sednici su doneti i programi raspodele sredstva udruženjima i organizacijama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u iznosu od 54,7 miliona dinara. 

Za organizacije u oblasti socijalne zaštite zaštite opredeljeno je 48,5 miliona dinara. Od toga, za realizaciju programa Narodne i Đačke kuhinje Crveni krst će dobiti 37,4 miliona. 

Za organizacije u oblasti zdravstvene zaštite opredeljeno je 6,2 miliona dinara, a novac je namenjen za sprovođenje javnih ovlašćenja Crvenog krsta, kao i realizaciju aktivnosti kojima se unapređuje kvalitet života stanovništva, podstiče društvena solidarnost, promovišu zdravi stilovi života, prevencije bolesti...   

Gradsko veće donelo je i Program preventivne sistemske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na teritoriji grada za 2018. godinu. Predviđeno je da se deratizacija, sistematsko uklanjanje glodara, obavi na proleće, u periodu od aprila do maja, i na jesen, u periodu od oktobra do novembra. Dezinsekcija će se vršiti u zavisnosti od potrebe i biološkog ciklusa štetnih insekata i podrazumeva uništavanje krpelјa, larvi i odraslih formi komaraca. Tretiranje larvi biće obavlјeno u ukupno šest akcija, koje će biti realizovane u periodu od aprila do avgust, dok je za uništavanje odraslih formi komaraca planirano pet akcija u periodu od maja do septembra. Kada je reč o krpeljima predviđene su tri akcije suzbijanja od juna do avgusta.