Info

Značajno povećan broj rešenih predmeta u sudovima u Kragujevcu

Autor: InfoKG
12:00 | Subota, 28 04 2018

Prema godišnjem izveštaju o radu za 2017., u sudovima koji pripadaju Apelacionom sudu u Kragujevcu zabeležen je veliki porast broja rešenih predmeta, kojih je bilo blizu 300.000. Sa druge strane, značajno je smanjen i broj nerešenih predmeta.

Apelacioni sud u Kragujevcu predstavio je godišnji izveštaj o radu kako Apelacionog, tako i 8 viših i 22 osnovna suda sa područja za prošlu godinu.

Svi sudovi na području Apelacionog suda u Kragujevcu, rešili su u 2017. godini blizu 300.000 predmeta, čemu treba dodati i još 118.106 predmeta po zahtevima građana za overu potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje uverenja i zamolnica.

Tokom prošle godine primljeno je 275.645 predmeta.

Uspešan rad sudova prikazan je kroz značajno smanjen broj nerešenih predmeta, kojih je u 2014. godini bilo 370.183, dok ih na kraju 2017. godine ima 188.651 i pored priliva koji se u istom periodu značano uvećao.

Izvor: RTK