Kragujevčani

INFOKG PITA GRADSKE VEĆNIKE: Šta ćete raditi u narednom periodu? (Drugi deo)

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Četvrtak, 05 11 2020

Portal InfoKG pitao je sve gradske većnike šta će im u narednom periodu biti fokus u radu. Tekst objavljujemo iz dva dela (juče i danas).

Gradska uprava za komunalne delatnosti - Vladimir Maksimović

Fokus u narednom periodu će biti na rešavanju najvećih komunalnih problema, a to su upravljanje otpadom i rešavanje postojeće deponije, te rekonstrukcija kanalizaciona mreže sa fabrikom za prečišćavanje otpadnih voda i reorganizacija Energetike kroz proces gasifikacije i rešavanje problema istorijskih dugova u ovom preduzeću. Ovi projekti zahtevaju ogromna sredstva i biće realizovani uz državnu pomoć. U narednom periodu će se nastaviti sa ulaganjem u rehabilitaciju i izgradnju putne kao i ostale prateće komunalne infrastukture. Očekuje nas otvaranje javne garaže, završetak rekonstrukcije tržnice i izgradnja autobuskih stajališta. Pored ovih projekata, radiće se i na unapređivanju efikasnosti rada komunalnih preduzeća i podizanja kvaliteta pružanja komunalnih usluga.

Gradsko veće za investicije i upravljanje projektima - Vladimir Dobi

Investicije predstavljaju najznačajniji pokretač razvoja grada i kao takve zahtevaju kontinuirani rad na završetku već započetog, ali i otvaranju potpuno novih projekata. U kratkom roku moj fokus biće na završetku tehničkog prijama prve javne garaže u Kragujevcu, nastavku radova na rekonstrukciji gradske tržnice, završetku izgradnje saobraćajnica i kompletne rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže
u bloku Voje Radića i Mladi istraživači, završetak projekta revitalizacije jezera Bubanj i rekonstrukcije vrtića Bambi, kao i početak radova na izgradnji saobraćajnica oko buduće Palate pravde.
U narednom periodu Kragujevčani mogu da očekuju početak radova na projektima Daničićeve ulice, kao i ulica Dragojla Dudića i Košutnjački vis. Trenutno smo u pripremnoj fazi prvog javno-privatnog partnerstva u Kragujevcu kojim će kompletno biti rekonstrisano javno osvetljenje u gradskim i seoskom području kao i u procesu izbora projektanta za zgradu nove autobuske stanice. Sledi nam i kompletna rekonstrukcija osnovne škole u Čumiću i škole Radoje Domanović, dok smo pokrenuli realizaciju
projekta postavljanja solarnog generatora za proizvodnju struje na krovu vrtića Zeka. U saradnji sa MUP-om radimo na realizaciji projekta video nadzora saobraćaja u cilju podizanja opšte bezbednosti kragujevčana i svih učesnika u saobraćaju.

Gradsko veće za ravnomerni i održivi razvoj sela i grada - Damjan Srejić

Prioriteti u radu u narednom periodu su:
- Unapređenje infrastrukture
- Razvoj ekonomije i preduzetništva ruralnih područja
- Zaštita životne sredine
- Ruralni razvoj
- Unapređenje sistema zdravstvene i socijalne zaštite
- Unapređenje sistema obrazovanja i kulture
- Razvoj sporta i turizma

Takođe, nastavak realizacije započetih projekata kao i lociranje novih ili gorućih problema. Sam resor delimično zalazi i u ostale resore, ali objedinjuje jednu celinu vezanu za ruralni razvoj. Osim toga, pokriva i čitav niz gradskih tema neraskidivo vezanih sa razvojem rurala.

Gradsko veće za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - Gordana Damnjanović

Prioriteti u zdravstvu:
- Intenziviranje implementacije Plana javnog zdravlja grada Kragujevca za period 2019-2026.godine u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac, u cilju potpune realizacije obaveza lokalne samouprave u okviru svih šest oblasti javnog zdravlja, sa akcentom na životnoj sredini i zdravlju i zaraznim bolestima
- Nastavak saradnje sa zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite u interesu unapređenja pristupačnosti i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i sprovođenja utvrđenih prioriteta, kroz nabavku opreme, sufinansiranje kadrovske obezbeđenosti, koordinaciju rada
- Konačno rešavanje pitanja statuta ZZZR i realizacija projekta hiperbarične komore u saradnji sa Fakultetom medicinskih nauka Kragujevac, radi unapređenja konkurentnosti ZZZR na tržištu i obezbeđenja sredstava za finansiranje neugovorenih radnika
- Intenziviranje saradnje sa Crvenim krstom Kragujevac u oblasti jačanja kapaciteta svih subjekata za odgovor na nesreće i delovanje u vanrednim situacijama i intenzivniji rad na edukacijama dece vezano za zarazne bolesti
- Dalje jačanje kapaciteta ZHMP u smislu kadrova i opreme, kako bi se obezbedila što bolja dostupnost usluga urgentne medicine kao i Zavoda za stomatologiju radi bolje dostupnosti stomatoloških usluga za celokupno stanovništvo
- Unapređenje populacione politike u saradnji sa Kabinetom za demografiju i populacionu politiku RS i intenziviranje saradnje sa Domom zdravlja Kragujevac u pogledu unapređenja zdravstvene zaštite žena i dece kroz nabavku opreme, edukativne kampanje, preventivne preglede.

Prioriteti iz oblasti socijalne zaštite
- Izrada nove Strategije socijalne zaštite za period 2020 - 2024.god
- Projektne aktivnosti u oblasti stanovanja uz podršku UNOPS EU za vulnerabilne grupe do 2022.god
- Jačanje kapaciteta civilnog sektora kao pružalaca usluga u oblasti socijalne zaštite
- Jačanje kapaciteta Saveta OSI i nastavak proaktivne politike na ravoju pristupačnosti i socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom, za koju je Grad Kragujevac od Kancelarije zaštitnika građana dva puta nagrađen za doprinost razvoju svih oblika pristupačnosti
- Jačanje kapaciteta Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginja LJubica u prevenciji porodičnog nasilja i zaštiti žrtava, podrška mladima koji izlaze iz sistema, kao i  koordinacija svih institucija sistema u odgovorima na trgovinu ljudima i prevenciju svih oblika diskriminacije
- Nastavak svih aktivnosti vezanih za Komesarijat za izbeglice R.Srbije vezanih za realizaciju programa u kojima je grad Kragujevac u prethodnom periodu ostvario izuzetne rezultate.

Gradsko veće za obrazovanje - Dušan Aleksić

Fokus mog rada u dužem vremenskom periodu biće na obnovi škola i obdaništa i izgradnji novih škola i obdaništa. U ovom momentu najvažnija je bezbednost dece u školama i naše aktivnosti bile su usmerene da sve poslove koje su u nadležnosti gradske uprave, a u cilju su sprečavanja širenja virusa COVID 19, odradimo na najbolji mogući način. Do kraja godine fokus je na rekonstrukciji obdaništa Bambi i na razradi ideje uvođenja školskog autobusa u sistem javnog prevoza.

Gradsko veće za lokalnu samoupravu - Sanja Tucaković

Kao član Gradskog veća za lokalnu samoupravu baviću se analizom rada gradske uprave, identifikacijom kritičnih tačaka u funkcionisanju lokalne samouprave i pokrtanjem inicijativa za usvajanje procedura, uputstava i nadzora nad realizacijom istih, kako bi se identifiokovani nedostaci otklonili. Sve napred pomenuto je sa ciljem efikasnijeg rada gradske uprave, racionalnijeg korišćenja imovine i resursa Grada Kragujevca, smanjivanja troškova i većeg zadovoljstva građana Kragujevca.

PRVI DEO TEKSTA ČITAJTE OVDE.