Kultura

Izložba skulptura i reljefa Vukašina Milovića u "Mostovima Balkana"

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Sreda, 31 03 2021

Izložba skulptura i reljefa Vukašina Milovića biće otvorena sutra u 19 časova u Galeriji "Mostovi Balkana".

Čudesni svetovi Vukašina Milovića - oslobođena SLOBODA

Vukašin Milović je, svojim umetničkim izrazom, izgradio nove prostore slobode u sferi stvaranja i tumačenja dela. Služeći se snažnom imaginacijom i ogromnim kreativnim potencijalom, napravio je iskorak iz figuralnosti u apstraktni svet ideja. 

Razarajući formu i svodeći je na najosnovniji oblik - liniju, otvorio je polje za beskrajno putovanje u intuitivne dimenzije, nesputano poniranje u podsvesno i identifikaciju sa likovnom predstavom. 

Integrativne funkcije svoje ličnosti, intrapsihičku strukturu, emocije i pokretačke impulse, vešto transponuje u recipročni odnos skulpture sa  posmatračem.

Svaka njegova postmoderna „arabeska“ je individualna interpretacija i inscenacija univerzalne dinamike života. Linija time prestaje da bude samo izražajno sredstvo, te dekorativni element po sebi i poprima svojstva kompleksne ekspresivnosti, u službi najsnažnijih sentimenata i stanja duha.   

Linearni spletovi, bilo da su izrazito trodimenzionalni ili predstavljeni u plitkom reljefu, tek kao aluzije, u svojim tokovima na čas furiozni, a potom transcendentalni, meditativni i repetitivni  na inventivan način komuniciraju sa publikom. Sinergija izmaštanog i očiglednog, stvarnog i tek nagoveštenog, u galimatijasu složenih, preciznih i promišljenih, a istovremeno i impulsivno prikazanih formi, predstavlja inovativan pristup skulpturi  koji daje  opusu Vukašina Milovića neprolaznu vrednost.
Izbor metala, veoma zahtevnog materijala za rad, potencira visok umetnički domet ovog vajara. Milović poseduje neosporni, istinski talenat, senzibilitet i izuzetnu zanatsku veštinu koji mu omogućavaju da u metalu izvodi suptilne koncepte, snažne kontraste i eterično-fluidne oblike izraženog ritma, naboja i toka misaone refleksije.

Ono što najviše izdvaja dela ovog autora, iz matrice modernog skulptoralnog izraza, je onirički doživljaj posmatrača u interakciji sa likovnom predstavom i bezgranična, apsolutna, sloboda tumačenja sadržaja, oslobođena pseudo-intelektualizma, te svedena na formu kreativne igre asocijativnog i ličnog.

Milica Subotić