Kultura

Posle 16 godina obnovljen časopis "Dečje iskre"

Autor: Jovana Mladenović
09:00 | Sreda, 04 04 2018

Posle 16 godina obnovljen je časopis za dečje umetničko stvaralaštvo “Dečje iskre“. Izdavač je Ustanova kulture “Koraci“, kome je ovo jedan od prvih izdavačkih projekata, a urednik književnik i publicista Miodrag Stojilović. 

Obnavljanje časopisa realizovano je na inicijativu grada Kragujevca, u saradnji sa Školskom upravom i Aktivom direktora osnovnih škol.

Glavni urednik jedinstvenog časopisa za dečje umetničko stvaralaštvo je književnik i publicista Miodrag Stojilović, koji je rekao da iako su došla nova vremena, “Dečje iskre“ zadržaće stari koncept. "U toku tranzicije pokrenut je veliki broj časopisa za decu, ali u njima odrasli pišu za decu. Ovo je časopis koji je od početka bio posvećen pre svega dečijem stvaralaštvu, likovnom i literarnom, njihovom promišljanju sveta i okruženja u kome odrastaju. Kod dece nikada nije usahla želja za stvaranjem a Dečije iskre su prilika da njihovo stvaralaštvo izađe iz najužeg kruga porodice i odeljenja i da se predstave široj javnosti. Ovaj časopis imaće nemerljivu ulogu u očuvanju našeg jezika, našeg pisma i oslobađanju kreativnih stvaralčkih sposobnosti kod dece osnovnoškolskog uzrasta", naveo je Stojilović.

Cena Dečijih iskri, koje će imati devet izdanja godišnje, je 100 dinara, a 20 posto prihoda od prodatih časopisa ostaje školama, sa idejom da se za taj iznos pribave tiraži za decu iz socijalno ugroženih kategorija.

Ideja je da se podstiče kreativnost učenika osnovnog školskog uzrasta i da se stvori prostor za afirmaciju njihovog stvaralaštva kroz program koji je u dosluhu sa školskim programom, ali i van njega. "Ovo je dobar način da podstičemo razvoj potreba za bavljenje nekom od umetnosti i da pokušamo da izbalansiramo sistem vrednosti koji bi na kraju prevagnuo u korist kulture tj.umetnosti. Pre svega, imamo i obavezu bašćenja tradicije izdavaštva u našem gradu koja seže u 1834. godinu kada su štampane prve srpske novine i ovo je jedna od inicijativa koju pokrećemo u tom smislu", rekao je na promociji prvog broja Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu.

"Ne postoji neko ko ne zna šta je koncept “Dečjih iskri“ a da se tome ne obraduje, a posebno im se raduju oni koji znaju šta je ovaj časopis predstavljao u prošlosti. Kao dopunsko didaktično sredstvo “Dečije iskre“ u ovom formatu su jako motivaciono sredstvo za sve učenike i nastavnike da se bave onim što je njihov dar, da pišu, slikaju i fotografišu i time obeleže naš grad, svoje škole i sebe lično", rekao je Goran Joksimović, rukovodilac Školske uprave u Kragujevcu.