Kultura

Program „Holokaust: nasleđe fašizma“ u Spomen-parku "Kragujevački oktobar"

Autor: Jovana Mladenović
09:00 | Četvrtak, 24 01 2019

Ustanova Spomen-park "Kragujevački oktobar" sutra od 16,30 sati upriličiće program pod nazivom „Holokaust: nasleđe fašizma“, a povodom Dana sećanja na žrtve Holokausta.

Organizator programa je Spomen-park“Kragujevački oktobar“,a partneri u realizaciji programa su Institut za filozofiju i društvenu teoriju - Univerzitet u Beogradu, Narodna biblioteka Srbije, Studentski Kulturni Centar Kragujevac, kao i Centar za izgradnju mira Kragujevac.

PROGRAM: 

- Pozdravni govor Direktorke Spomen-parka „Kragujevački oktobar“ Marijane Stanković
- Kratko objašnjenje i najava programa od strane moderatora programa, kustosa Marka Terzića

Prvi blok - ČINJENICE I UMETNOST OKO NJIH

- Nenad Glišić (SKC Kragujevac) – o delu Pola Polanskog, pesniku nepravde i borbe - Prikaz stvaralaštva sa posebnim osvrtom na lični i odnos društva prema stradanju Roma tomom Drugog svetskog rata. (oko 10 
minuta)
- Marko Terzić (Muzej „21.oktobar“) – re-promocija i stavljanje u fokus knjige „Jevreji u Kragujevcu“ Staniše Brkića i Milomira Minića – Važna knjiga rano preminulih autora koja obuhvata stradanje i sudbinu Jevreja iz  lokalne zajednice tokom Drugog svetskog rata, o kojoj je potrebno više i uvek iznova govoriti.  (oko 10 minuta)
- Gordana Jocić (Centar za izgradnju mira) – Jasenovac, činjenice bola – prikaz rada Odbora za Jasenovac SPC, i kontinuitet odnosa države prema toj temi. (oko 10 minuta)
- Aleksandar Ajzinberg – lično i porodično svedočenje uvaženog arhitekte i živog svedoka ludila i užasa Holokausta. (oko 30 minuta)

Drugi blok - REČI KOJE ŽIVOT ZNAČE

- Biljana Albahari (Narodna biblioteka Srbije) – otvaranje izložbe „Pisanje stradanja“ u izložbenom prostoru Muzeja „21.oktobar“ – Izložba koja vizuelno interpretira snagu narativa o Holokaustu u Srbiji kroz prikaz knjiga koje su kod nas pisane na tu temu. (oko 30 minuta)

Treći blok - KAKO (O)POJMITI NEOPOJMLJIVO

- Predrag Krstić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju) – razgovor o Holokaustu povodom objavljivanja zbornika „Holokaust i filozofija“ – Stavovi filozofa i jednog od urednika i autora priloga u zborniku na navedenu temu. (oko 20 minuta)
- Igor Cvejić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju) – razgovor o Holokaustu povodom objavljivanja zbornika „Holokaust i filozofija“ – Stavovi filozofa i autora jednog od priloga u zborniku na navedenu temu. 
(oko 20 minuta)
- Ivan Milenković (Treći program Radio Beograda 2) – razgovor o Holokaustu povodom objavljivanja zbornika „Holokaust i filozofija“ – Stavovi filozofa na navedenu temu. (oko 20 minuta)
- Razgovor na temu Holokausta, genocida i ratnih zločina učesnika programa međusobno i sa publikom – uvid u poimanje Holokausta u lokalnoj zajednici – Stavovi koje je opravdano i (ne)moguće zastupati na temu, razgovor o praznini koja nakon Holokausta, genocida i ratnih zločina ostaje u kolektivnoj i individualnoj svesti ljudi i slično.