KulturaFoto: kulturakg.com

Program povodom međunarodnog Dana sećanja na žrtve Holokausta

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Utorak, 25 01 2022

Ovogodišnji program povodom međunarodnog Dana sećanja na žrtve Holokausta pod naslovom "Holokaust -nasleđe fašizma 4 - STRADANJE I SEĆANJE", biće održan sutra od 10 časova u kino sali Muzeja "21.oktobar".

Program su kao autori kreirali dr Predrag Krstić, viši saradnik Instituta za filozofiju i drštvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu, i Marko Terzić, viši kustos Muzeja "21.oktobar".

Ekipa gostiju i obuhvat teme, prema rečima organizatora, obećavaju mnogo zanimljivih razmišljanja, a odnos prema singularnosti Holokausta kao uvek novom užasu, senzaciji i razumu nedostupnoj tragediji, ove godine se sagledava iz pozicije tragova koje ostavljamo sa namerom da vrše funkciju sećanja na njega, bilo da su to spomenici, instalacije, slike, arhitektonske celine, narativne umetničke kreacije ili ili pak dijalektičko istorijske sinteze.

Broj posetilaca u muzejskojj kino sali je i ove godine ograničen zbog aktuelne epidemije, pa se program u celini može ispratiti na Facebook stranici Spomen parka Kragujevački oktobar ili stranici Instituta za filozofiju i drštvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

PROGRAM: 

10 sati
- Svečano otvaranje skupa i uvod u sadržaj program

10.30 sati 
- Prvi blok/ HOLOKAUST I MLADI
- Oni koji su preživeli Holokaust – Avi Albahari – lično svedočenje u formi video zapisa o Holokaustu (kratak dokumentari film „Bata“ iz repozitorijuma
Jevrejske digitalne biblioteke). Komentar: Aron Albahari – 45 minuta
- Šta (ne) vidimo? - Nada Banjanin Đuričić (CPI, Beograd) – prikaz edukativne radionice o Holokaustu i spomeničkoj kulturi uz upotrebu vizuelnih stimulusa –
45 minuta

12.10 sati 
- Drugi blok/ IZVORI I TRAGOVI: (RE)KREIRANA ZNAMENJA
- Davor Stipić (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd) – Memorijali žrtvama Holokausta u socijalističkoj Jugoslaviji 1945-1991. – o formi, simbolici i funkciji spomenika jevrejskim žrtvama u jugoslovenskom socijalizmu – 45 minuta
- Nevena Martinović (Galerija RIMA, Kragujevac) – Nandor Glid: skulptorski izraz na memoriji Holokausta – o slikarskom opusu i životu Nandora Glida – 30 minuta
- dr Branislav Dimitrijević (Univerzitet umetnosti, Beograd) – „ MOŽDA ĆEMO USKORO NA MJESTU BUDUĆIH SPOMENIKA GRADITI ŠKOLE“: Antifašističko nasleđe u doba kulture održivog zaborava – o jugoslovenskim antifašističkim spomenicima danas – 45 minuta

14.30 sati 
- Treći blok/ KAKO PREDSTAVITI (NE)PREDSTAVLJIVO
- Razgovor učesnika programa o različitim vidovima sećanja i podsećanja na Holokaust, genocide i ratne zločine – moderator dr Predrag Krstić (Institut za
filozofiju i društvenu teoriju, Beograd)
Diskutanti i uvodničari u razgovor:
- dr Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd) – istoričarka
- dr Jelena Vasiljević (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd) – antropološkinja
- dr Dragana Stojanović (Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet, Beograd) - teoretičarka umetnosti i medija
- dr Vera Mevorah (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd) – teoretičarka umetnosti i medija 

16.30 sati 

– završetak programa

Organizator programa je Spomen-park“Kragujevački oktobar“.

Partneri u realizaciji programa su ShoahLab: Labaratorija za izučavanje Holokausta Instituta za filozofiju i društvenu teoriju - Univerzitet u Beogradu, Savez jevrejskih opština Srbije, Centar za primenjenu istoriju - Beograd, Udruženje „Jevrejska digitalna biblioteka“ - Beograd i Centar za izgradnju mira - Kragujevac.