SkverFoto: Pexels.com - Ilustracija

Saveti za izgradnju uspešne karijere

Autor: Velibor Živkov
12:00 | Nedelja, 30 10 2022

Tržište rada je po svojoj prirodi veoma dinamično i kao takvo ono doživljava brojne transformacije. Samim time što se promene na planu potražnje određenih profesija ili specifičnih veština, te i načina poslovanja menjaju u skladu sa aktuelnim dešavanjima u svetu i tehnološkim napretkom, dolazi do potrebe da svako ko želi da napreduje na polju karijere ima za zadatak da prati datu dinamiku. Pitanje na koje pre svega želimo odgovor se odnosi na načine na koje možemo usmeriti svoju karijeru ka željenom uspehu, a u skladu sa zahtevima tržišta na kojem želimo da radimo, odnosno prateći tempo izmena na tržištu rada.

Pronađite svoje mesto na tržištu rada

U cilju da izgradite uspešnu karijeru, važno je da pistupite procesu postizanja poslovnog uspeha sa planom. Uspešnu karijeru i sigurnost u ovom pogledu ne možemo da postignemo ukoliko kroz ovaj proces prolazimo stihijski i ne planiramo naredne korake. Polazeći od toga da je prvi korak izgradnje uspešne karijere prepoznavanje svog mesta u poslovnom svetu, važno je da sagledate svoje sklonosti, kao i veštine i znanja koje posedujete. Postavite sebi pitanje koji bi bio vaš najsnažniji agrument za zaposlenje i vaša najveća prednost u odnosu na druge kandidate, pa spram toga počnite da razvijate plan vaše poslovne budućnosti.

Budite u toku sa aktuelnostima

Biti u toku sa aktuelnostima na ovom planu znači pratiti dešavanja kako u vezi sa konkretnom industrijom, tako i na tržištu rada, zatim na ekonomskom i društvenom planu. Jasniju sliku zahteva na tržištu rada u Srbiji će vam pružiti oglasi za posao u Novom Sadu, Beogradu ili Kragujevcu, gde je naročito velika frekvencija zapošljavanja. Iz opisa oglasa i pregleda poslova za kojima postoji naročita potražnja vi ćete moći da steknete jasnu sliku toga koja struka donosi najvišu zaradu i koja je najtraženija. Na ovaj način ćete takođe moći da uporedite svoje veštine sa zahtevima poslodavaca i donesete ispravne zaključke u vezi sa eventualnim potrebama za prekvalifikacijom ili dodatnim edukacijama.

Nemojte da potcenjujete ulogu umrežavanja

Umrežavanje predstavlja veoma važan korak ka obrazovanju željene karijere, odnosno postizanju željenog poslovnog uspeha. Uspostavljanje i održavanje kontakata sa relevantim osobama u industriji, dakle kretanje u relevantnim krugovima može da učini čuda za vaš napredak. Na ovaj način vi ćete iz prve ruke biti obavešteni o upražnjenim radnim mestima i čak imati preporuku koja će vas podržati pri zaposlenju. Umrežavanje je proces i ne možemo očekivati da naše uklapanje u društvene krugove bude naglo i neprirodno. Za početak, prihvatite, primera radi, poziv kolega sa studija i priključite im se na narendom druženju.

Prikladno prezentujte svoje kvalifikacije

Adekvatna i pregledna prezentacija kvalifikacija kandidata za radno mesto je zaslužna za veliki deo njegovog poslovnog uspeha. Ukoliko na pravi način prikažete poslodavcu svoje znanje i veštine, svoje formalno obrazovanje i radno iskustvo, vi ćete pred sobom otvoriti vrata poslovnog uspeha, odnosno bićete korak bliže prilici da se zaposlite na željenom radnom mestu i počnete da se ostvarujete u skladu sa svojim sklonostima na ovom planu. Potrudite se da svoju radnu biografiju sačinite tako da bude pregledna i prilagođena poziciji za koju konkurišete. Svoje kvalifikacije prezentujte uzimajući relevantnost kao najvažniji kriterijum, te prvo navedite one informacije koje najbolje odgovaraju na piitanje da li ste vi prava osoba za datu radnu poziciju. Uz svoju radnu biografiju priložite propratno pismo, koje će voditi poslodavca kroz vašu prezentaciju svojih kvalifikacija, kao i motivaciono pismo, koje će dodati vašoj prijavi i jednu ličnu notu.

Samoevaluacija

U poslovnom svetu današnjice vlada velika kompetitivnost i jedini način da se zaista istaknete u odnosu na konkurenciju jeste da se borite za sebe, radeći vredno i prateći svoje rezultate. Samoevaluacija je veoma važna zarad ostvarivanja uspešne karijere, te objektivno sagledavajte svoj učinak i neprestano radite na sebi. Ukoliko se suočavate sa izazovima povodom određenog zadatka ili dela poslovnog procesa, obratite se iskusnijem kolegi i pokažite želju da savladate prepreke. S druge strane, možete se opredeliti za neki od online kurseva i nadograditi svoja znanja kroz ovakve dodatne edukacije. Na ovaj način ćete postupno graditi svoj put ka napretku i naposletku će vaš doprinos poslovanju biti vidljiv i zavrediti podsticaj u vidu unapređenja.

Ukoliko ste ambiciozni i želite da ostvarite poslovni uspeh, definišite svoje ciljeve i ustremite se ka njima. Ukoliko budete marljivo radili na zadacima koji su pred vama, ali i na sebi, vaš trud će biti nagrađen i vaši rezultati će vas dovesti do pozicije ka kojoj stremite.