Impressum

Gradski informativni portal - www.infoKG.rs

WEB TIM:

  • * Jovana Mladenović
  • * Branko Vukašinović
  • * Jelena Maksimović
  • * Marko Filipović
  • * Andreja Janković

KOLUMNISTI:

  • * Miroslav Miletić
  • * Šumadinka
  • * Snežana Ivanović