Impressum

Gradski informativni portal - www.infoKG.rs

WEB TIM:

* Jovana Mladenović

* Branko Vukašinović

* Jelena Maksimović

* Marko Filipović

* Andreja Janković

KOLUMNISTI:

* Miroslav Miletić

* Šumadinka

* Snežana Ivanović