Info

Akcija suzbijanja larvi komaraca

Autor: Jovana Mladenović
14:15 | Ponedeljak, 31 05 2021

Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, sutra u prepodnevnim satima biće izvedena akcija suzbijanja larvi komaraca.

Akcija će se sprovesti u priobalju reka i potoka, Šumaričkog jezera i jezera Bubanj. 

Tretiranje larvi komaraca će biti izvedeno uređajima sa zemlje, visokoselektivnim biološkim preparatom, tako da nisu potrebne nikakve posebne mere predostrožnosti.