InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Aktivnosti kampanje "Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu" u Kragujevcu

Autor: InfoKG
09:00 | Nedelja, 28 05 2023

U organizaciji Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Populacionog fonda UN u Srbiji, za učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce u Kragujevcu održana je radionica na temu Zaštita od diskriminacije i različitih oblika nasilja, koja se u šest lokalnih samouprava održava u okviru kampanje  „Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu“. Cilj kampanje je podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju počinjenom posredstvom tehnologije i njegovim posledicama.

U okviru kampanje bodirajt koji su sproveli Populacioni fond u saradnji sa Kancelarijom poverencije, ranije su održane obuke za vršnjačke edukatore i danas oni svoje vršnjake obučavaju da prepoznaju nasilje putem tehnologija, objašnjava Bogdan Banjac, samostalni savetnik u Kancelariji poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Cilj je da radionicama obuhvatimo što veći broj mladih koji su svesni opasnosti koje vrebaju na internetu i mehanizama zaštite, kome da se obrate kada se to dogodi. Banjac je podsetio da je preveden sa engleskog i dostupan Pojmovnik nasilja koji je deo globalne kampanje bodirajt.

Kampanja, koja je Srbiji započeta u novembru 2022. godine, od ove godine baviće se aktivnim uključivanjem mladih u šest jedinica lokalne samouprave u prepoznavanju fenomena zloupotrebe i naselja putem interneta i širenju znanja o načinima prevencije i zaštite. Na ovaj način mladi će se upoznati sa različitim oblicima nasilja, ali i temom diskriminacije.

Grad Kragujevac, kao dobitnik priznanja ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za 2022. godinu, prvi je grad u Srbiji gde se održava radionica u okviru kampanje „Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu“ koju sprovodi Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti, a cilj je prevencija i sprečavanje svih oblika nasilja i diskriminacije, rekla je Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu.