Info

Brojna nova ovlašćenja Komunalne milicije u Kragujevcu, ekipe više ne moraju da budu uniformisane

Autor: InfoKG
10:00 | Ponedeljak, 12 07 2021

Komunalna policija grada Kragujevca osnovana je 2010. godine i rad ove službe odvijao se prema važećim zakonskim odredbama. Zakon je u međuvremenu pretrpeo izmene i dopune, a naziv Komunalna policija zamenjen je novim – Komunalna milicija. Na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta usvojena je nova Odluka o Komunalnoj miliciji, koja unosi niz novina, a koje se, između ostalog, odnose i na rad Komunalne milicije na terenu.

Održavanje komunalnog reda, zaštita komunalnih objekata i uređaja, zaštita javnih površina od bespravnog zauzeća i oštećenja, suzbijanje nelegalne prodaje robe na površinama javne namene i drugim javnim mestima, ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom saobraćaju u skladu sa zakonom i propisima lokalne samouprave koji se odnose na linijski i taksi prevoz, aktivnosti u oblasti zaštite od buke i životne sredine, samo su neki od brojnih poslova koje obavljaju ekipe Komunalne milicije.

Nova Odluka o Komunalnoj miliciji odnosi se na rad terenskih ekipa koje ne moraju da budu uniformisane.

Nova odluka odnosi se i na ovlašćenja koja ima Komunalna milicija.

Vođenje upravnog postupka je jedna od novina u radu Komunalne milicije.

U Kragujevcu je, u ovoj službi zaposleno 20 milicionera koji vode računa i o bezbednosti u saobraćaju i sprovode Zakon o zaštiti prava stanovnika.

Komunalni milicioner može da izda prekršajni nalog u skaldu sa odredbama zakona kojim se utvrđuju prekršaji.

Na usmeni nalog može da prazni ugostiteljske objekte, naročito u sprovođenju mera koje se preduzimaju kod zaraznih bolesti, kada mogu da odrede privremenu zabranu rada do 72 sata.

Izvor: RTK