InfoFoto: Pixabay.com/ilustracija

Budući taksisti na ispitu o poznavanju propisa i grada, prijave u toku

Autor: InfoKG
13:00 | Subota, 09 09 2023

Polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza obaviće se 28. septembra tekuće godine, a krajnji rok za prijavu kandidata je 25. septembar. Prijave podnete posle tog datuma, prenose se u sledeći ispitni rok.

Ispit će se polagati u kancelariji 408A na IV spratu zgrade Gradske Uprave, sa početkom u 8 časova. Provera znanja vršiće se prema redosledu prijavljivanja.

Uz prijavu za polaganje ispita, kandidat treba da dostavi:

1. fotokopiju lične karte;

2. fotokopiju vozačke dozvole B kategorije;

3. fotokopiju diplome da ima zvanje vozača motornog vozila ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja ili zvanje vozača specijaliste petog stepena stručne spreme;

4. dokaz da ima radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila od najmanje pet godina;

5. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje je propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima utvrđeno za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje

6. dokaz o uplati takse i naknade na ime polaganja ispita.

Vozač koji ima kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom "95" ili sertifikat o stručnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača ne dostavlja dokaze pod rednim brojem 3. i 4.

Ispit se organizuje na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza.

Kandidat prilikom polaganja ispita treba sa sobom da ponese ličnu kartu kao i originale dostavljenih dokumenata, kako bi Komisija izvršila uvid u iste.

Kandidatu koji uspešno položi ispit, Gradsko veće izdaje sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza, kao jedan od uslova za dobijanje taksi dozvole vozača.