InfoFoto: InfoKG

Da li su gužve za izdavanje PASOŠA? Evo šta savetuju iz PU Kragujevac

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Utorak, 11 06 2024

Kao i svake godine u vreme godišnjih odmora, a naročito tokom letnjih meseci, pojačano je interesovanje građana za podnošenje zahteva za izdavanje pasoša. Izuzetak nije ni naš grad, pa smo istraživali šta ovim povodom savetuju iz PU Kragujevac. 

Građanima sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji grada Kragujevca omogućeno je da preko Portala eUprave zakažu termin za podnošenje zahteva za izdavanje ličnih dokumenata i da u odabranom terminu podnesu svoj zahtev. 

Iz Policijske uprave Kragujevac apeluju na građane da, ukoliko nisu u mogućnosti da iskoriste zakazani termin, isti blagovremeno otkažu, kako bi ga oslobodili za druge.

Građani koji nemaju zakazan termin za podnošenje zahteva za izdavanje ličnih dokumenata putem portala eUprave, zahtev za izdavanje lične karte i pasoša mogu podneti na šalteru upravnih poslova ove policijske uprave, svakog radnog dana, u vremenu od 7.30 do 20 časova. 

Prednost prilikom podnošenja zahteva imaju starije osobe, trudnice, invalidi, kao i građani koji su za izdavanje pasoša uplatili taksu po hitnom postupku.

Zakonski rok za izdvanje pasoša je 30 dana od dana podnošenja zahteva, ali u praksi je taj rok znatno kraći, te građani nove putne isprave mogu preuzeti u proseku od sedam do deset dana od dana podnošenja zahtevam kažu za InfoKG u ovdašnjoj Policijskoj upravi.

Izuzetno, u hitnim slučajevima (lečenje u inostranstvu, smrtni slučaj ili teška bolest člana uže porodice, neodložan službeni put...), kada stranka priloži dokaz hitnosti, pasoš se izdaje u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

Takođe, u skladu sa Zakonom o putnim ispravama i Uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, postoji mogućnost izrade pasoša po prioritetu u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva, bez priloženog dokaza koji potvrđuju razloge hitnosti i za navedenu uslugu se plaća taksa u iznosu od 5.000 dinara, uz osnovnu naknadu u iznosu od 3.600 dinara.

Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova svakodnevno prati potrebe građana i u skladu sa tim, bez odlaganja, preduzima sve potrebne aktivnosti u cilju što efikasnijeg ostvarivanja prava građana na lična dokumenta, navode za naš portal iz PU Kragujevac.