Info

GV: Koliko se slilo u gradsku kasu, a koliko je otišlo za prvih 6 meseci?

Autor: Jovana Mladenović
16:34 | Četvrtak, 13 07 2017

Gradsko veće na danas održanoj sednici usvojilo je izveštaj o izvršenju budžeta grada Kragujevca za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine. Ostvareni prihodi i primanja budžeta u tom periodu iznose 2.34 milijarde dinara, što je 34,94 odsto od 6,8 milijardi dinara, koliko je planirano Odlukom o budžetu. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 2.39 milijarde dinara, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 34,97 posto.

Kvalitetno obavljanje svakodnevnih poslova u jedinicama lokalne samouprave zahteva strategiju i planiranje, operacionalizaciju postavljenih ciljeva, donošenje pojedinačnih rešenja i analizu urađenog. U tu svrhu, jedan od strateških i planskih dokumenata je i donošenje Politike upravljanja ljudskim resursima, rečeno je na današnjoj sednici Gradskog veća, a o Predlogu istog raspravraće odbornici lokalnog parlamenta.

Većnici su utvrdili predlog Politike upravljanja ljudskim resursima u jedinici lokalne samouprave i uputili odbornicima Skupštine grada na razmatranje i usvajanje.
 
Inače, reč je o projektu “Primena paketa podrške u 20 pilot opština, gradova i gradskih opština“, koja se realizuje u okviru projekta (IPA) “Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave“ a na osnovu Memoranduma o razumevanju i saradnji, koji je grad Kragujevac potpisao početkom ove godine sa Savetom Evrope i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Kao rezultat očekuje se dobra i efikasna uprava za građane i privredu koja podrazumeva jasne, jednostavne, lako dostupne i transparentne administrativne procedure, brzu i efikasnu prohodnost kroz sistem.

Pred odbornicima Skupštine grada naći će se i predlozi odluka o davanju saglasnosti na srednjoročne planove poslovne strategije i razvoj javno – komunalnih preduzeća Čistoća, Gradska groblja, Parking servis, Zelenilo, Vodovod i kanalizacija za period od 2017 – 2021. godine kojim se formilišu osnovni ciljevi koje preduzeće želi da postigne u određenom razdoblju, kao i određivanje načina, sredstava i mera za njihovu realizaciju.

Na današnjoj sednici odobrena su i sredstva subvencija JKP Gradska groblja u iznosu od deset miliona dinara za funkcionisanje preduzeća, dok je za tekuću likvidnost Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj odbreno 2,09, a Centru za strna žita 2,9 miliona dinara.