InfoFoto: Pixabay.com/ilustracija

Internet poslovi i laka zarada: Plata i do 120.000 dinara

Autor: InfoKG
10:00 | Četvrtak, 09 03 2023

Internet poslovi su sve primamljiviji mladima, a mesečna zarada koju mogu da donesu je i 120.000 dinara. O tome svedoče i Miloš Vasić i Veljko Kovačević, koji pored prednosti ovih poslova, kao što je rad od kuće i fleksibilno radno vreme, upozoravanju i na mane, kao što su prevare i zloupotrebe.

Sve veći broj ljudi pristupa Internet poslovima, radu od kuće i radnom vremenu koje zaposleno lice samo organizuje, a na kraju meseca plata na računu može da dostigne i 120.000 dinara. Uprkos mogućim Internet prevarama, zloupotrebi podataka, kao i neredovnoj isplati, sve više ljudi, naročito mladih, pristupa poslovima koji se rade preko Interneta.

Iako u narodu važi: ,,Nema ’leba bez motike“, svedoci smo sve razvijenije ,,Internet ere“ poslovanja, posebno zastupljene kod mlađe populacije.

Naši sagovornici, Miloš Vasić i Veljko Kovačević, koji rade onlajn, objasnili su iz svog ugla kako njihovi poslovi funkcionišu i govorili o prednostima, manama, kao i zaradi u okviru svojih poslova.

Miloš Vasić se bavi radom preko interneta već tri godine. Njegov posao zasniva se na unosu podataka o proizvodu, kako bi se proizvod sa svojim karakteristikama video na sajtu za prodaju.

Osnovni zahtevi koje njegov posao traži jesu poznavanje stranih jezika, pre svega engleskog i nemačkog i dobro uspostavljena komunikacija sa klijentima.

Kao pozitivne strane svog posla ističe fleksibilnost radnog vremena, slobodan vikend, obuku koja je plaćena i nevezanost za radno mesto, a jedini uslov da bi obavio posao jeste dobro uspostavljena internet mreža.

Zarada koju je moguće ostvariti kreće se od 90.000 do 120.000, za 8 sati petodnevnog rada, a moguće je ostvariti i bonus što isključivo zavisi od angažovanja pojedinca.
Kao optimalno vreme za napredak u poslu, navodi tri meseca, a godinu dana kao vreme formiranja konačne zarade i pozicije.

Ističe da posao preko Interneta ne podrazumeva brzu i laku zaradu, da negativne strane koje ovakva vrsta posla nosi jesu oporezivanje, kao i monotonost posla, ali da je privilegija 25 dana odmora, zdravstveno osiguranje, kao i to što nije neophodna diploma ili sertifikat iz stranog jezika, već samo njegovo poznavanje i dobra komunikacija.
Miloš ima za cilj da napreduje na poslu i višu zaradu, smatra da je u Internet poslovanju budućnost i planira da ostane u ovom poslu.

Veljko Kovačević, studira engleski jezik, ali se uporedo bavi držanjem časova engleskog preko Interneta.

Veljko ističe da su pozitivne strane posla preko Interneta veća produktivnost, zbog prijatne asmosfere u svom domu, kako predavaču, tako i učenicima, a samim tim je i bolja komunikacija. Za ljude koji nemaju iskustva u poslu, preko Internet poslovanja stiče se dobro predznanje za rad u tradicionalnom načinu poslovanja. Rad je manje stresan, jer ne postoji direktan kontakt sa poslodavcem i kolegama. Napredovanje je znatno brže, a minimalna plata koja se može ostvariti iznosi oko 60.000 dinara.

Ipak, plata i napredovanje u Veljkovom poslu, dosta zavise od diplome, koja je odlučujuća stavka i kako kaže dosta je bitna, ne kao imperativ za posao, već da bi pojedinac imao vremena da pronađe sebe u okruženju sa vršnjacima.

Međutim, kao mane svog posla navodi nedostatak pravnih normi koje štite uslove rada na onlajn platformi, manjak regulative u korist radnika, kao i to što starije kolege ne shvataju rad preko Interneta dovoljno ozbiljno, jer nisu upoznati sa načinom na koji mlađe kolege rade.

Veljkova želja jeste da ostane da radi na fakultetu kao profesor i kako kaže Internet poslovi su dobri samo na kraće staze, jer je onlajn poslovanje još uvek mlado, da se ne zna kako i koliko dugo će poslovati i da sa sobom nosi rizik, kako zbog isplate, tako i zbog neproverenih sajtova, zloupotrebe podataka, Internet prevara...

,,Prema svemu treba imati zdrav skepticizam. Novac, nažalost, danas diktira postojanje“, kako kaže Veljko, ,,ali nije posao individue da traži sreću na tržištu, nego da ga prilagodi; ne radimo mi za njega, nego ono za nas.“