Info

Istražujemo: Koliko košta zakup tezgi na kragujevačkim pijacama? Uvedene nove zone

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Sreda, 24 08 2022

Cena zakupa pijačnih tezgi kojima upravlja JKP Šumadija razlikuje se od pijace do pijace. Od nedavno, za tri pijace (na Šarenoj pijaci, tržnici na Aerodromu i na pijaci Bubanj) uvedene su nove zone sa jeftinijom cenom mesečnog zakupa. 

Pijačni prostor se izdaje putem javne licitacije. Za zakup na robnoj (Šarenoj) pijaci potrebno je da je izvršena registracija subjekta u APR-u, a na zelenim pijacama registracija poljoprivrednog gazdinstva ili registracija u APR-u.

Od 1. jula uvedene su nove zone na Šarenoj pijaci, pijaci Aerodrom, kao i na pijaci Bubanj sa jeftinijom cenom mesečnog zakupa. 

Zoniranje pijaca se vrši na osnovu Metodologije zoniranja pijačnih jedinica gde su određeni parametri koji opredeljuju određene pijačne jedinice po zonama, a to su: zainteresovanost za zakup, broj plaćenih kvita i položaj pijačne jedinice.

Šarena pijaca

Zone

Postoje 4 zone punktova koja su 4m²:
Ekstra zona sa početnom licitacionom cenom zakupa od 16.500 dinara mesečno
Zona K1 sa početnom licitacionom cenom zakupa od 12.900 dinara mesečno
Zona K2 sa početnom licitacionom cenom zakupa od 12.350 dinara mesečno
Zona K3 sa početnom licitacionom cenom zakupa od 8.000 dinara mesečno (od 1.7.2022. godine)

Pult 2m² - sa početnom licitacionom cenom zakupa od 9.000,00 dinara mesečno

Zelena pijaca Aerodrom

Za one koji su registrovani u APR-u početna licitaciona cena mesečnog zakupa je 13.000 dinara bez plaćanja dnevne kvite

Za poljoprivrednike:

Zone

Ekstra zona sa početnom licitacionom cenom zakupa od  4.500 uz plaćanje dnevne kvite 300 dinara
Zona K1 sa početnom licitacionom cenom zakupa od 4.300 dinara mesečno uz plaćanje dnevne kvite 280 dinara
Zona K2 sa početnom licitacionom cenom zakupa od 3.000 dinara mesečno uz plaćanje dnevne kvite 220 dinara (od 1.7. 2022. godine).

Oni koji nemaju zakup plaćaju dnevnu kvitu 500 dinara.

Mlečni paviljon – Zakup je 3.100 dinara prodajno mesto od 1m² u vitrini sa plaćanjem dnevne kvite 360 dinara, bez zakupa dnevna kvita iznosi 700 dinara.

Zelena pijaca Bubanj

Za one koji su registrovani u APR-u početna licitaciona cena mesečnog zakupa je 9.200 dinara bez plaćanja dnevne kvite.

Za poljoprivrednike

Zone
Zona K1 sa početnom licitacionom cenom zakupa od 3.600 dinara mesečno uz plaćanje dnevne kvite 250 dinara.
Zona K2 sa početnom licitacionom cenom zakupa od 3.100 dinara mesečno uz plaćanje dnevne kvite 220 dinara (od 1.7. 2022. godine).

Oni koji nemaju zakup plaćaju dnevnu kvitu 450 dinara.

Zelena pijaca Bresnica

Za one koji su registrovani u APR-u početna licitaciona cena mesečnog zakupa je 8.000 dinara bez plaćanja dnevne kvite.

Za poljoprivrednike

Zone
Zona K1 sa početnom licitacionom cenom zakupa od 3.000 dinara mesečno uz plaćanje dnevne kvite 200 dinara.
Zona K2 sa početnom licitacionom cenom zakupa od 2.500 dinara mesečno uz plaćanje dnevne kvite 200 dinara.

Oni koji nemaju zakup plaćaju dnevnu kvitu 400 dinara.

Zelena pijaca Erdoglija

Za one koji su registrovani u APR-u početna licitaciona cena mesečnog zakupa je 6.000 dinara bez plaćanja dnevne kvite.

Za poljoprivrednike

Početna licitaciona cena zakupa od 1.800 dinara mesečno uz plaćanje dnevne kvite 170 dinara.

Oni koji nemaju zakup plaćaju dnevnu kvitu 310 dinara.

Mlečni paviljon – Zakup je 2.500 dinara za prodajno mesto od 1m² u vitrini sa plaćanjem dnevne kvite 330 dinara, bez zakupa kvita je 700 dinara.