InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Kragujevac u prevenciji trgovine ljudima

Autor: InfoKG
11:00 | Subota, 24 02 2024

Unapređenje Operativnog plana tima za borbu protiv trgovine ljudima za 2024. godinu bila je tema radnog sastanka kome su prisustvovali predstavnici grada Kragujevca, Ministarstva unutrašnjih poslova, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i drugih relevantnih institucija i službi.   

Trgovina ljudima je, pre svega, oblik eksploatacije u vidu zarade onih koji se time bave, a koji pored trgovine ljudima može obuhvatiti i nelagalna usvajanja, krijumčarenja, otmice ali i seksualnu i radnu eksploataciju. Bez obzira na ekonomsku razvijenost zemlje, trgovina ljudima predstavlja globalni problem, a Kragujevac je grad koji ima formiran tim i dugo se bavi ovom temom. Trenutno smo u pripremi Operativnog plana za 2024. godinu i na nacionalnom nivou očekujemo nove strategije i novi Akcioni plan. Nakon usvajanja ovih dokumenata pristupićemo izradi lokalnog Akcionog plana za prevenciju trgovine ljudima. Bezbednost žena i devojčica u javnom prostoru i prevenciju maloletničkih brakova, takođe je aktivnost koju realizujemo u oblasti trgovine ljudima. Jako je važno da na ovom radnom sastanku u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, dobijemo inpute za pripremu novog Operativnog plana za 2024. godinu i vidimo šta Evropska unija očekuje od nas kao zemlje izvestioca u pogledu ljudskih prava ali i prevencije u trgovini ljudima, rekla je Gordana Damnjanović, članica Komisije Privremenog organa grada Kragujevca

Trgovina decom je kršenje osnovnih ljudskih prava, zbog čega edukacijom u osnovnim i srednjim školama upoznajemo ih sa osnovnim pravima vezanih za zdravlje, slobodu, veroispovest i za rod, ali i o mogućim posledicama po zdravlje, rekla je Mirjana Ilić, koordinator Savetovališta za mlade Doma zdravlja Kragujevac. 

Ona je najavila da će Savetovalište za mlade održati predavanja u svim školama i tom prilikom upoznati učenike sa svim oblicima nasilja i trgovine a ujedno ih i informisati kome se mogu obratiti za pomoć.