InfoFoto: Arhiva - Udruženje "Prvi prvi na skali"

KRAGUJEVAČKI SLEZ: U toku dostavljanje predloga za dodelu priznanja u oblasti zaštite životne sredine

Autor: InfoKG
08:30 | Nedelja, 14 04 2024

Udruženje "Prvi prvi na skali" kao inicijator i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu kao zvanični partner, raspisali su i ove godine Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu priznanja u oblasti zaštite životne sredine - "Kragujevački slez", koji je otvoren do 6. maja.

"Kragujevački slez" je priznanje pokrenuto sa ciljem da se podstiču zaštita i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Kragujevca kroz isticanje svih subjekata koji aktivno učestvuju u očuvanju i zaštiti životne sredine.

"Kragujevački slez" se dodeljuje za delo ili aktivnost koja predstavlja najupečatljiviji doprinos zaštiti i unapređenju životne sredine na teritoriji Kragujevca u protekloj godini.

Kandidati za sticanje priznanja mogu da budu fizička ili pravna lica koja imaju prebivalište odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca.

Priznanje se uručuje u obliku Povelje, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće u periodu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine.

Pod dostignućem se podrazumevaju aktivnosti koje:

- otvaraju ekološke probleme na teritoriji Kragujevca i donose njihova rešenja
- pokreću lokalnu zajednicu da uzme učešće u tim rešenjima i ostalim ekološkim akcijama, aktivno učestvuje u očuvanju i zaštiti životne sredine
- razvijaju ekološku svest i odgovornost kroz različite forme, kao što su specijalizovani sadržaji za RTV i internet glasila, knjige, naučni i stručni radovi, kao i vođenje ekoloških akcija, sprovođenje projekata, organizovanje predavanja, kulturno-umetničkih i sportskih sadržaja koji afirmišu ZŽS i drugo.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica.

Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem. Predlozi sadrže podatke o kandidatu, delu koje se predlaže i rezultatima rada kandidata.

Kao prilog predloga dostavlja se:

- delo koje se predlaže ili odgovarajuća dokumentacija
- dokaz o prebivalištu kandidata, fotokopija lične karte ili izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte – za fizička lica
- dokaz o sedištu kandidata, rešenje o registraciji – za pravna lica.

Lista kandidata predloženih u roku i na način utvrđen Pravilnikom objaviće se na portalu udruženja "Prvi prvi na skali" i sajtu Ekologija Kragujevac najkasnije do 15. maja 2024. godine.

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Udruženje "Prvi prvi na skali", Čegarska 37, 34000 Kragujevac, ili
Prirodno-matematički fakultet, Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac za prof. dr Marijanu Kosanić
– sa naznakom: Predlog kandidata za dodelu nagrade "Kragujevački slez".

Predlozi se dostavljaju putem pošte kao preporučena pošiljka, pri čemu će se dan predaje pošti smatrati kao dan predaje. Neposredna predaja predloga nije predviđena.

Predlozi mogu da se dostavljaju i elektronskom poštom na mejl dejan.milosevic@prviprvinaskali.com ili marijana.kosanic@pmf.kg.ac.rs, sa temom mejla: Predlog kandidata za dodelu nagrade "Kragujevački slez", kao i prilogom mejla, ako postoji delo u elektronskom formatu ili prateća dokumentacija (za veće fajlove koristiti platforme poput wetransfer.com, sendgb.com, myairbridge.com...).

Predlozi se dostavljaju najkasnije do 6. maja 2024. godine.

Odluka o dobitniku "Kragujevačkog sleza" biće objavljena na portalu udruženja "Prvi prvi na skali" i sajtu Ekologija Kragujevac najkasnije do 18. maja 2024. godine.

Žiri "Kragujevačkog sleza" je petočlan, a čine ga:

- prof. dr Marijana Kosanić, rukovodilac Botaničke bašte, Prirodno-matematičkog fakulteta, predsednik Žirija
- Stefan Nikezić, član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine, član Žirija
- mr Dragan Marinković, načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave za razvoj i investicije, član Žirija
- dr Filip Grbović (EID “Mladen Karaman”), predstavnik kragujevačkog udruženja po pozivu, član Žirija
- Dejan Milošević, predstavnik inicijatora - udruženja "Prvi prvi na skali", član Žirija.

Predsednik Žirija uručuje priznanje dobitniku na svečanoj dodeli koja će biti organizovana u Botaničkoj bašti u subotu 25. maja 2024. godine.