InfoFoto: Univerzitet u Kragujevcu - kg.ac.rs

Međunarodni dan žena u nauci: Priznanja za 13 najboljih naučnica

Autor: InfoKG
16:45 | Ponedeljak, 12 02 2024

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci, u Svečanoj sali Rektorata, svečano su uručena priznanja 13 najboljim naučnicama Univerziteta u Kragujevcu za postignute izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu u 2023. godini.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci, Univerzitet u Kragujevcu je i ove godine, treću godinu zaredom, dodelio priznanja za najbolje naučnice sa 12 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za informacione tehnologije Kragujevac, koje su ostvarile najviše rezultata u naučnoistraživačkom radu u protekloj, 2023. godini.

Priznanja najboljim naučnicama uručio je rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović, koji je ovom prilikom istakao da je položaj žena i njihov doprinos nauci veoma bitan za razvoj Univerziteta u Kragujevcu i da je ovaj vid priznanja istovremeno podstrek da i ubuduće ostvaruju značajne naučnoistraživačke rezultate.

Najbolje naučnice Univerziteta u Kragujevcu sa najviše rezultata u naučnoistraživačkom radu u 2023. godini su: dr Jelena Mladenović, vanredni profesor – na Agronomskom fakultetu u Čačku, Marija Mirić, istraživač saradnik – na Ekonomskom fakultetu, dr Fatima Živić, vanredni profesor – na Fakultetu inženjerskih nauka, dr Iva Despotović, docent – na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, mag. farm. Sanja Matić, asistent – na Fakultetu medicinskih nauka, dr Aleksandra Mihajlović, vanredni profesor – na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, dr Sonja Lučić, vanredni profesor – na Pravnom fakultetu, dr Dragana Krstić, vanredni profesor – na Prirodno-matematičkom fakultetu, dr Jelena Purenović, vanredni profesor – na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, dr Sanja Maričić, redovni profesor – na Pedagoškom fakultetu u Užicu, dr Jelena Arsenijević Mitrić, vanredni profesor – na Filološko-umetničkom fakultetu, dr Jasmina Ognjanović, docent – na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, dr Jelena Katanić Stanković, viši naučni saradnik – na Institutu za informacione tehnologije, Kragujevac.

U ime ovogodišnjih dobitnica priznanja prisutne je pozdravila Jelena Katanić Stanković, viši naučni saradnik na Institutu za informacione tehnologije, Kragujevac, koja je izrazila zahvalnost Univerzitetu u Kragujevcu jer su žene koje su dale doprinos razvoju nauke na Univerzitetu prepoznate i nagrađene i istakla da priznanja koja su primile pripadaju i institucijama sa kojih dolaze, kolegama sa kojima rade i porodicama koje ih podržavaju i da zasigurno predstavljaju podstrek za dalji rad i buduće bavljenje naučnom mišlju.

U želji da tokom svečanosti odamo priznanje naučnicama sa Univerziteta u Kragujevcu koje su ostvarile značajne rezultate na svetskom nivou, imali smo priliku da čujemo predavanje dr Bojane Simović Marković, višeg naučnog saradnika Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, čiji naučni rezultati su prepoznati na prestižnoj Stenford listi.

Prisutne je pozdravila i prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Biljana Petrović, koja je istakla značaj podsticanja žena koje se bave naukom i pohvalila inicijativu Univerziteta u Kragujevcu da na godišnjem nivou oda priznanje naučnicama za ostvarene naučne rezultate.