InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Na lokalnom nivou sve manje malih i srednjih firmi se javlja na tendere

Autor: InfoKG
14:00 | Subota, 25 05 2024

"Izazovi javnih nabavki na lokalnom nivou“ bila je tema debate koja je održana u zgradi Gradske uprave u okviru projekta „Manje korupcije – bogatije društvo“. 

Projekat partnerski sprovode Užički centar za ljudska prava i demokratiju i Bečejsko udruženje mladih u saradnji sa lokalnim organizacijama iz 30 gradova i opština. Partneri projekta na lokalnom nivou su Odeljenje za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnoprvnost i prevenciju trgovine ljudima grada Kragujevca i Roma Centar.

Dragomir Pop Mitić iz Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju istakao je činjenicu da je primetno da Republika Srbija konstantno unapređuje sistem javnih nabavki i sve više se usklađujemo sa Evropskom unijom, ali na lokalnom nivou je primetno da imamo sve manje ponuđača i da se sve manje malih i srednjih firmi javlja na tendere. Ovakve debate po gradovima širom Srbiju organizuju se upravo iz razloga kako bi se razgovaralo koji su uzroci tome.

Pored toga organizovaćemo i fokus grupe sa ponuđačima kako bismo se upoznali i sa njihovim problemima i rezultat svih tih aktivnosti bi trebalo da budu preporuke za dopunu Zakona o javnim nabavkama kako bi se veći broj malih i srednjih preduzeća uključio u sistem javnih nabavki – kazao je Dragomir Pop Mitić.

Gordana Damnjanović, pomoćnik gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava je istakla da kada je reč o pružaocima usluga u oblasti socijalne zaštite, primetno je da izmene i dopune zakona nisu dovele do pluralizma pružalaca usluga koji bi doveo do veće konkurencije, snižavanja cene usluge zbog čega je važno ispitati razloge i dati preporuke.