Info

POSAO u Kliničkom centru

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Sreda, 29 09 2021

Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 9 lica medicinske struke. 

Na određeno vreme, do povratka zaposlenih sa dužeg odsustva, UKC Kragujevac će zaposliti:

- jednog strukovnog višeg medicinskog tehničara opšteg smera (više ili visoko obrazovanje) za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo
- jednog medicinskog tehničara ginekološko akušerskog smera babica (IV stepen) za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo
- jednog pedijatrijskog tehničara (IV stepen) za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo
- jednog strukovnog višeg medicinskog tehničara opšteg smera (više ili visoko obrazovanje) za potrebe Centra za vaskularnu hirurgiju
- jednog medicinskog tehničara opšteg smera (IV stepen) za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju
- jednog medicinskog tehničara opšteg smera (IV stepen) za potrebe Centra za endokrinu, dijabetes i bolesti metabolizma Klinike za internu medicinu
- jednog strukovnog višeg medicinskog tehničara opšteg smera (više ili visoko obrazovanje) za potrebe Centra za nuklearnu medicinu
- jednog strukovnog višeg medicinskog tehničara opšteg smera (više ili visoko obrazovanje) za potrebe Centra za onkologiju i radioterapiju
- jednog medicinskog tehničara ginekološko akušerskog smera babica (IV stepen) za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Oglasi su objavljeni danas i aktivni 8 dana.

Sve detalje možete pronaći na sajtu Kliničkog centra Kragujevac.