InfoFoto: Arhiva - Ilustracija

Raspisan konkurs za ĐURĐEVDANSKU NAGRADU: Koga biste predložili?

Autor: InfoKG
10:00 | Četvrtak, 09 02 2023

Lokalna samouprava raspisala je konkurs za dostavljanje predloga za dodelu Đurđevdanske nagrade grada Kragujevca za dostignuća u 2022. godini. Rok za dostavljanje predloga je 1. mart. 

Đurđevdanska nagrada se dodeljuje pojedincima i institucijama sa teritorije grada Kragujevca za najvrednija dela koja su postala dostupna javnosti u 2022. u oblastima privrede, privatnog preduzetništva, pronalazaštva, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama humanitarnog karaktera i drugim oblastima značajnim za grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca, a može se dodeliti i posmrtno.

Nagrada se uručuje u obliku Diplome i novčane nagrade, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu 1. januara 2022. godine do 31. decembar 2022. godine.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica. Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem i sadrži podatke o autoru – kandidatu i delu koje se predlaže, rezultate rada kandidata i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.

Predlozi se dostavljaju putem pošte – preporučena pošiljka, na adresu: Skupština grada Kragujevca, Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, sa naznakom: predlog kandidata za dodelu Đurđevdanske nagrade – ne otvaraj ili neposredno, predajom u kancelariji 205/ II u Skupštini grada Kragujevca, radnim danima u vremenu od 8 do 15 časova.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 1. marta ove godine, a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 034/306-129.