InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

Stop femicidu – Ne ignoriši zlo!

Autor: InfoKG
09:00 | Subota, 02 12 2023

Institucionalni okvir, prevencija i uloga muške populacije kao pokretača promena, a ne počinica teme su o kojima se razgovaralo na panelu koji je u Kragujevcu povodom svetske kampanje „16 dana aktivizma” organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji”, a u  okviru kampanje „Stop femicidu!”.

Cilj kampanje je da podigne svest svih građana i građanki u Republici Srbiji  o štetnosti pojave femicida u našem društvu i mobiliše sve organe javne vlasti, medije, organizacije civilnog društva i druge aktere u primeni politike Vlade Republike Srbije ka nultoj toleranciji prema nasilju.

“Imajući u vidu da je u Republici Srbiji od početka godine u femicidu ubijeno 27, a u proteklih 10 godina preko 300 žena proistekla je potreba da se obratimo javnosti i ukažemo na fenomen femicida i nasilja koji nisu prisutni samo u Srbiji već i u čitavom svetu”, kazala je Nina Mitić, pomoćnica ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. “Republika Srbija se protiv nasilja bori zakonima. Krivični zakonik izmenjen je 2016. Godine, 2017. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, 2018. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, 2021. Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije”, podsetila je i ona i dodala da je i dalje statistika  poražavajuća.” Ministarstvo se zalaže za to da se napravi javni registar, zatim za odgovore svih aktera u Republici Srbiji o tome da li femicid treba da bude posebno krivično ili će biti u izmenama i dopunama postojećeg krivičnog zakonika. Sve su ovo pitanja na koja i dalje nemamo odgovor i nisu samo potreba resornog ministarstva već pre svega žena, organizacija ali i medija kao neophodne karike koji mogu da utiču na to da se na pravi način spasu životi mladih žena i devojčica”, poručila je Mitić.