InfoFoto: JKP Šumadija - Ilustracija - Arhiva

"Strela" iz Obrenovca od 1. decembra vozi Kragujevčane

Autor: InfoKG
13:45 | Subota, 18 11 2023

Autosaobraćajno preduzeće "Strela" iz Obrenovca obavljaće javni prevoz putnika u Kragujevcu. To je saopšteno sa sednice Privremenog organa grada, kao i da će se u osam javnih objekata unaprediti energetska efikasnost. 

Na desetoj sednici Privremenog organa grada Kragujevca završeni su postupci javno-privatnog partnerstva vezanih za javnu rasvetu i javni prevoz putnika u gradu Kragujevcu.  

Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima i rekonstrukciji sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Kragujevca na koji je Privremeni organ dao saglasnot, osam javnih objekata na teritoriji grada unaprediće energetsku efikasnost. Reč je o osnovnim školama ''Živadinka Divac'' i ''Dragiša Mihajlović'' u Stanovu, ''Miloje Simović'' u Dragobraći, ''Sreten Mladenović'' u Desimirovcu, ''Natalija Nana Nedeljković'' u Grošnici, vrtiću ''Zeka'' u MZ Erdoglija, objektu Ekonomske škole i zgradi Gradske uprave Grada Kragujevca. 

Pored toga, ugovorom je predviđeno poboljšanje energetske efikasnosti novom javnom rasvetom koja će biti postavljena u roku od 16 meseci koliko je predviđen period implementacije. To znači da će 90 odsto, od ukupno 25 hiljada svetiljki koliko ih je na teritoriji grada Kragujevca, raditi u svakom trenutku, kao i da će u roku od 48 sati biti otklonjeni svaki  kvar na javnoj rasveti. Sve ovo istovremeno znači i uštedu u gradskom budžetu“, objasnila je Ana Radojević, energetski menadžer grada Kragujevca 

Na sednici Privremenog organa grada doneta je i Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstu za obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Kragujevca.

U skladu sa projektom javno-privatnog partnerstva na koji je Komisija Vlade Srbije dala saglasnost, završena je javna nabavka i od 1. decembra, Autosaobraćajno preduzeće Strela iz Obrenovca kao najpovoljniji izabrani ponuđač obezbediće mnogo bolji gradski prevoz za naše sugrađane nego što je bio sada. Nakon dve godine, ugovorom je predviđeno i 17 novih autobusa, tako da će više od polovine ukupnog broja vozila javnog saobraćaja biti novo”, saopšteno je sa sednice Privremenog organa grada Kragujevca.

Na desetoj sednici Privremenog organa grada Kragujevca, članovi su dali saglasnost na Nacrt odluke o prenosu udela grada Kragujevca u kapitalu Istraživačkog razvojnog centra za bionženjering ''Bioirc'' doo Kragujevac, koji je Gradska uprava za razvoj i investicije utvrdila i uputila Privremenom organu i doneta odluka za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora ustanove kulture ''Koraci''.