Info

U Domu zdravlja osavremenjena oprema, u planu obnavljanje voznog parka

Autor: Jovana Mladenović
12:40 | Petak, 18 08 2017

U Domu zdravlja Kragujevac u prethodnom periodu zanovljen je i osavremenjen deo medicinske opreme, računarskih sistema i renovirane se pojedine ambulante, a u planu je ugradnja električnih kapija i obnavljanje voznog parka. Novine bi trebalo da unaprede rad zdravstvenih službi, smanje periode zakazivanja i troškove održavanja opreme, kažu za InfoKG iz DZ. U toku je i obuka zaposlenih za rad na novom implementiranom laboratorijskom sistemu koji će uskoro biti u upotrebi. 

Nabavljeno je dosta toga: novi ultrazvučni aparat za Službu rendgen dijagnostike; 3 Kardiotokografa (CTG aparata) za Službu zdravstvene zaštite žena; 6 trokanalnih i 1 dvanaestokanalni EKG aparat; 40 aparata za merenje pritiska; 1 ortorajder aparat za Službu medicine rada; kompletna oprema za novoizgrađenu ambulantu u Šumaricama; sitan inventar za specijalističke službe;  za odeljenje ORL nabavljeni su kabina za audiometriju, klarkovi, timpanometri; za očno odeljenje oftalmoskopi; za odeljenje pulmologije nabavljen je nov savremen spirometar. Takođe, zanovljena je i računarska oprema  - 25 personalnih računara i dva nova servera.

Iz donacija su nabavljeni novi, najsavremeniji aparati za laboratorijsku dijagnostiku: biohemijski analizator, urin analizator, 5-part-diff aparat, vakutajneri. Poboljšan je sistem prozivanja u centralnoj laboratoriji.

Takođe, odrađeno je i kompletno presvlačenje i tapaciranje medicinskog nameštaja (otomana, stolica), promenjena je građevinska stolarija na tri objekta, odrađeni limarski radovi na zdravstvenoj ambulanti broj 3, kompletno promenjena vodovodna, kanalizaciona i grejna instalacija u Centralnom objektu službe za zdravstvenu zaštitu predškolske dece. Na objektima Specijalističko-konsultativne službe i zdravstvene ambulante broj 2 ugrađena je spoljašnja rasveta.

U toku je prilagođavanje postojećih telefonskih instalacija na objektima u cilju priprema za uvođenje Kol centra koji će pacijentima omogućiti bolju i kvalitetniju komunikaciju sa zdravstevenim osobljem. Takođe, u toku je i implementacija laboratorijskog informacionog sistema, raspoređivanje računarske opreme kao i obuka zaposlenih za rad na istom.

U planu je ugradnja električnih kapija ispred objekta Specijalističko-konsultataivne službe i zdravstvene stanice broj 4, kao i  obnavljanje voznog parka Doma zdravlja.

Nabavkom navedene opreme, uvođenjem savremenih dijagnostičkih procedura kao i redovnim održavanjem objekata i postojeće opreme, Dom zdravlja Kragujevac ima za cilj podizanje nivoa efikasnosti i kvaliteta zdravstvenig usluga,  kao i povećanje nivoa zadovoljstva zaposlenih i korisnika usluga i sa tim trendom će nastaviti i u narednom periodu", rekli su iz ove zdravstvene ustanove za portal InfoKG.