InfoFoto: InfoKG - Arhiva

EVO koliko je novca prosečno domaćinstvo u Srbiji mesečno imalo na raspolaganju u 2022. godini

Autor: InfoKG
13:00 | Subota, 18 11 2023

Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, jedno domaćinstvo u Srbiji, u toku 2022. godine, imalo je mesečni prihod u ukupnom iznosu od 78.393 dinara. Od tog iznosa, prihod u novcu iznosi 75.987 dinara dok ostatak od 2.406 dinara „otpada“ na tzv prihod u naturi. U odnosu na 2021. godinu, ukupan prosečan prihod po domaćinstvu, u 202. godini uvećan je za oko 6.600 dinara.

Kada je o mesečnoj ličnoj potrošnji reč, ona je u proseku po domaćinstvu u prošloj godini iznosila 78.678 dinara. Najveći deo tog novca odlazi na hranu i bezalkoholna pića (28.246 dinara), zatim za troškove stanovanja, vode, struje, gasa i ostalih goriva (12.677 dinara). Značajan deo mesečnog budžeta domaćinstva u Srbiji odlazi i na transport (7.041 dinar) i troškove komunikacije (4.304 dinara). Prosečno domaćinstvo u Srbiji mesečno za rekreaciju i kulturu troši 4.006 dinara dok na obrazovanje „ode“ samo 1.061 dinar mesečno.