InfoFoto: Pixabay - Ilustracija

Utvrđeni preliminarna lista bodovanja i preliminarni spisak primljene dece u vrtiće čiji je osnivač Grad

Autor: Jovana Mladenović
08:00 | Utorak, 16 05 2023

Komisija za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac, utvrdila je preliminarnu listu bodovanja i rangiranja dece za prijem u predškolske ustanove, na osnovu koje je utvrdila i preliminarni spisak primljene dece po vrtićima predškolskih ustanova „Nada Naumović“ i „Đurđevdan“ za radnu 2023/2024. godinu.

Preliminarna lista obuhvata svu decu za koju su podneti blagovremeni i potpuni zahtevi, a prigovori protiv preliminarne liste i preliminarnog spiska mogu se podneti Komisiji u roku od osam dana, počev od danas zaključno sa 23. majem u vremenu od 09 do 14 časova.

Prigovor se podnosi u pisanoj formi, lično na obrascu koji je usvojila Komisija u kancelariji br. 1 (ranije kancelarija MUP-a za preuzimanje isprava – lične karte, saobraćajne dozvole i slično).

Preliminarne liste bodovanja i rangiranja za prijem dece u predškolske ustanove čiji je osnivač Grad i preliminarni spisak primljene dece po vrtićima, zaključci o povlačenju, odbacivanju duplih i nepotpunih zahteva kao i obrazac prigovora mogu se preuzeti na sledećim linkovima:

PU „Nada Naumović“ i PU "Đurđevdan"