Info

Uvid u poreske obaveze od sada i preko interneta

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Sreda, 08 05 2019

Uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije, poreskim obveznicima je omogućeno, da preko interneta izvrše uvid u evidenciju utvrđenih poreskih obaveza i izvršenih uplata po tom osnovu.

Radi pristupanja upitu stanja preko interneta, potrebno je da poreski obveznik lično dođe u kancelariju broj 108 Gradske poreske uprave, (Branka Radičevića br. 9), gde će popuniti obrazac zahteva za otvaranje korisničkog naloga, nakon čega će odmah dobiti korisničko ime i lozinku kojima će biti omogućen pristup analitičkoj kartici, odnosno stanju na računima poreskih obaveza.

Poreskim obveznicima je omogućeno i da elektronskim potpisom preko E-uprave, upitom stanja izvrše uvid u stanje na računima poreskih obaveza kao i da elektronskim putem podnesu poreske prijave.