Kultura

Izložba "Parteon praiskona" Novaka Novakovića u Galeriji "Mostovi Balkana"

Autor: InfoKG
15:00 | Sreda, 09 03 2022

Izložba pod nazivom "Parteon praiskona" autora Novaka Novakovića biće otvorena sutra od 20 časova u Galeriji "Mostovi Balkana".

Predimenzionirani elementi praistorijske umetnosti, često i do granica nečitljivosti, stvarajući pri tom apstraktnu kompoziciju, koju učvršćuje keramička maska, nastala po stilizacijama portreta figurina idola, božanstava ili natprirodnih bića. Umetnik je inspirisan elementima stvaralaštva drevnih civilizacija, najčešće sa naših prostora Vinčanske kulture.

Koncept izložbe

Ovaj ciklus radova predstavlja vizuelizaciju iskonske želje da se spoznaju tajne misteriozne prošlosti. Prošlost, pogotovo ona o kojoj nemamo pisanih tragova, vekovima pobuđuje imaginaciju čovečanstva, kulturnih aktivista... i elemente drevnih kultura stavlja u kontekst savremene percepcije. Neretko ti drevni idoli u interpretaciji maštovitih savremenih kreativaca postaju nadprirodna bića, koja dolaze izvan zamaljskih okvira. U ovom ciklusu, koji je inspirisan elementima stvaralaštva drevnih civilizacija, najčešće sa naših prostora (Vinčanske kulture), nemam tendevciju da stilizovanim figurama dam nekakvo drugačije značenje od onog koji im je davao umetnik u praistoriji. Koristeći elemente praistorijskih artefakata eksploatišem ih savremenim načinima izvođenja (likovnom grafikom) u kombinaciji sa keramikom,tehnikom u koju su drevni narodi usavršavali hiljadama godine i doveli je na vrhunski stupanj. 

Koristeći elemente praistorijske umetnosti u ovom ciklusu oni su predimenzionirani, često i do granica nečitljivosti, stvarajući pri tom apstraktnu kompoziciju, koju učvršćuje keramička maska, nastala po stilizacijama portreta figurina idola, božanstava ili natprirodnih bića. Ovakva kombinacija materijala i tehnika, stvara upečatljivu sliku kao i velike mogućnosti eksploatacije i interpretacije ovih motiva.

Ciklus sadrži radove različitih formata koji pored istih motiva, načina formulacije i kombinacije materijala imaju različit senzibilitet u kojima dominiraju radovi u kombinaciji grafike (kolografija) i glazirane keramike, kao i manji broj radova izvedenih u keramici ili grafici bez dodatnih kombinacija sa drugim tehnikama i materijalima. Svaki od ovih radova nosi sopstvenu mistiku i deskripciju. Svaka kompozicija ima sopstveni, zasebni univerzum, a zajedno čine jedinstvenu celinu koju možemo nazvati svojevrsnim Parteonom zaboravljenih idola, oživljenih kroz savremen likovni izražaj.