SkverFoto: Pixabay.com - Ilustracija

Šta su agregati za struju, kako se koriste i kako da odaberete najbolji?

Autor: Srbijanka Stanković
12:00 | Subota, 04 06 2022

Život u 21. veku je nezamisliv bez električne energije, u šta imamo priliku da se uverimo svaki put kada nastane kvar na mreži, usled kojeg dolazi do isključenja struje. U tih par ili više sati prosto ne znamo šta ćemo sa sobom - nema Interneta, tv-a, mogućnosti za obavljanje kućnih ili radnih zadataka. Zamislite koliko bi sve jednostavnije bilo da imate agregat za struju koji možete da uključite u slučaju restrikcije?

Naravno, postoje i delatnosti u kojima je nestanak struje nedopustiv - recimo, bolnice i druge medicinske ustanove, baze podataka ili rudarenje kriptovaluta ne trpe zastoje u napajanju.

Agregati za struju su podjedanko pogodni, potrebni i korisni za upotrebu u poslovnim okruženjima, domaćinstvima, kao i na terenskim poslovima. Šta su zapravo agregati za struju, kako funkcionišu i koji model je pravi za vas odgovaramo u redovima koji slede.

Šta su agregati za struju?

Agregati za struju su uređaji koji u osnovi funkcionišu kao male elektrane. Oni proizvode električnu energiju na licu mesta, kao zamenu ili dopunu za postojeću struju koju koristite u domaćinstvu ili za obavljanje posla. Agregati i velike termoelektrane rade na istom principu: sagorevaju gorivo da bi stvorili kretanje, ili mehaničku energiju, i pretvaraju je u električnu energiju.

Ovi uređaji imaju dve glavne komponente: motor sa unutrašnjim sagorevanjem i alternator. Baš kao motor sa unutrašnjim sagorevanjem automobila, motoru agregata za struju je potrebno gorivo za rad. Dizel, benzin i biogoriva su uobičajene opcije. Sagorevanje goriva se koristi za stvaranje rotacionog kretanja u agregatu na sledeći način:

Vazduh i gorivo se mešaju i zapaljuju unutar cilindra. Sagorevanje izaziva “mini eksploziju” zbog koje se klip u cilindru diže, a zatim spušta. Klip je pričvršćen za radilicu, tako da kako se klip kreće, radilica se okreće. Nekoliko klipova koji rade jedan za drugim stvaraju glatko okretanje u radilici. U automobilu, ovo kretanje bi se koristilo za pokretanje automobila. U agregatu se koristi za proizvodnju električne energije.

Kako agregat za struju proizvodi električnu energiju?

Rotaciono kretanje koje proizvodi motor proteže se do druge glavne komponente, alternatora. Alternator pretvara jedan oblik energije, rotacionu kinetičku energiju u električnu energiju koristeći svojstva elektromagnetne indukcije, fizičke pojave kojom promenljiva magnetna polja stvaraju električne struje.

Alternator ima dva dela - stator i rotor. Stator je kućište sastavljeno od mnogih bakarnih namotaja, a kako se rotor okreće unutar statora, rotira se i njegovo magnetno polje. Rotirajuće magnetno polje izaziva strujanje elektrona u statoru i tako se proizvodi struja električne energije.

Komponente agregata za struju

Pored generatora i alternatora, agregati za struju sadrže i druge komponente koje obezbeđuju njihov ispravan rad. Sistem za gorivo osigurava da motor agregata dobija stabilan dotok goriva.

U manjim agregatima, sistem goriva može biti jednostavan kao rezervoar za gorivo i filter za gorivo. Agregat takođe treba da isporučuje struju na ispravnom naponu, tako da je uključen i regulator napona kako bi se osiguralo postizanje i održavanje odgovarajućeg napona.

Delovi agregata se zagrevaju tokom rada, pa je za sprečavanje pregrevanja potreban sistem za hlađenje. Manji agregati za struju imaju tendenciju da se hlade vazduhom; veće agregate treba hladiti vodom.

Zatim tu je izduvni sistem, koji uklanja vruće gasove sagorevanja. Za čišćenje izduvnih gasova mogu se dodati katalizatori, filteri za prašinu ili čistači. U većim agregatima koji se koriste u aplikacijama za kogeneraciju, izduvni gasovi se mogu koristiti za zagrevanje vode, na primer, kao deo šeme daljinskog grejanja. To znači da se energija goriva pretvara u električnu i korisnu toplotnu energiju, optimizujući efikasnost mašine.

Pored toga, obično postoji uljni sistem za podmazivanje, baterija za paljenje, mehanizam za punjenje baterije, kontrolna tabla za praćenje različitih merača i parametara mašine, kao i okvir u kome su smeštene sve komponente mašine.

Vrste agregata za struju

U zavisnosti od snage i veličine agregati za struju mogu biti mobilni (prenosni, manjih dimenzija) i stacionarni, dok se prema vrsti napajanja razlikuju agregati na dizel i benzinski pogon.

Dizel motori su vrsta motora sa kompresijskim paljenjem. Takvi motori pale gorivo tako što ga zagrevaju iznad njegove temperature samopaljenja. Kada temperatura unutar cilindra dostigne temperaturu samo-zapaljenja goriva, gorivo se ubrizgava u cilindar i odmah se pali. Ovo gura klip nazad (sa otvorom izduvnog ventila za izbacivanje gasa) i pomera radilicu. Drugi cilindri takođe pale, što dovodi do okretanja potrebnih za generisanje električne energije i održavanje ciklusa kompresije i paljenja motora. Nasuprot tome, benzinski motori ubrizgavaju vazduh i gorivo u svoje cilindre u isto vreme i zahtevaju iskru za paljenje.

Oba modela su pouzdana i imaju tendenciju da traju veoma dugo. Visoko su efikasni pri svim vrstama opterećenja, zahvaljujući visokom stepenu kompresije.

Koji agregat za struju odabrati?

Koji model agregata za struju ćete odabrati zavisi prvenstveno od njegove namene i predviđene potrošnje struje u vašem domaćinstvu ili na terenu. Dakle, kada budete birali agregat saberite snagu svih potrošača struje i dodajte još 10%, kako biste bili sigurni koja snaga agregata će biti odgovarajuća za vaše potrebe. Uzmite u obzir i izvor napajanja i cene goriva.

U zavisnosti od potrebe, agregati mogu imati dvofazne ili trofazne izlaze za struju. Proizvode naizmeničnu struju, koja je pogodna za aparate u domaćinstvima i rad alata i opreme. U slučaju nestanka struje, uz pomoć ATS konektora se automatski povezuju na kućnu elektro mrežu. Bilo da je vaš izbor prenosni ili stacionarni agregat za struju, možete biti sigurni da nećete ostati u mraku, odnosno da vaš posao neće ostati nedovršen.

Bitno! Agregati za struju emituju izduvne gasove prilikom rada, stoga je najbolje da stoje na otvorenom ili u prostoriji koja može često da se provetrava!