Info

Delegacija Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u poseti VTZ-u

Autor: InfoKG
13:00 | Subota, 22 05 2021

Dubravka Đukanović, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, sa timom svojih saradnika posetila je kompleks Vojno-tehničkog zavoda i sastala se sa predstavnicima lokalne samouprave i članovima radnog tima za revitalizaciju Kneževog arsenala.

- Tema sastanka je bilo pitanje razvoja Vojno-tehničkog zavoda, njegovog statusa, zaštite. Zavod je prilikom utvrđivanja kompleksa za nepokretno kulturno dobro, odnosno prostorno kulturno-istorijsku celinu od izuzetnog značaja, već dao uslove i mere tehničke zaštite, međutim za jedan ovako vredan, jedinstven i kompleksan prostor neophodno je uraditi posebnu studiju zaštite nasleđa u okviru koje se radi i plan upravljanja. To su vrlo važni dokumenti koji bi trebalo da se rade paralelno sa izradom PDR-a i drugih studija koje prate uređenje ovog prostora. Tako da je neposredno razgovor vođen o tome da se Republički zavod uključi pre svega davanjem jednog predstavnika za radni tim koji će se baviti Vojno-tehničkim zavodom, a zatim konkretno organizacijom izrade Studije zaštite nasleđa i plana upravljanja, rekla je Dubravka Đukanović.

Predstavnici grada Kragujevca istakli su  da u ovom delu grada vide veliki razvojni potencijal, turistički i privredni, kao i centar razvoja kreativnih industrija. Jedna od ideja je i umrežavanje ovog prostora sa drugim prostorima evropskog kulturnog i industrijskog nasleđa.

- Naša ideja je da to bude centar kreativnih industrija, nešto što bi taj prostor činilo samoodrživim. Formirali smo radno telo na nivou grada koje će se baviti revitalizacijom Kneževog arsenala. Članovi su arhitekte i urbanisti koji su podizali grad, profesori, članovi Gradskog veća, gradonačelnik, i načelnica Šumadijskog upravnog okruga, nosioci privrednih aktivnosti, gradskih institucija  Želja nam je da se u taj radni tim uključi i republički Zavod zavod za zaštitu spomenika kulture.Prioritetni zadatak je da proverimo stanje na terenu po pitanju imovinsko-pravnih odnosa i da ih rešavamo što je moguće brže i efikasnije – rekao je Boris Kovačević, pomoćnik gradonačelnika za međunarodnu saradnju i koordinator radnog tela za revitalizaciju Kneževog arsenala.