Info

Prezentacija idejnih rešenja za urbanu obnovu VTZ-a

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Petak, 14 10 2022

Grad Kragujevac i Udruženja urbanista Srbije, koji su tokom ove godine sproveli međunarodni konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno–istorijske celine Vojno–tehnički zavod, organizovali su prezentaciju nagrađenih i otkupljenih idejnih rešenja.

- Naša je vizija da taj prostor postane urbano gradsko jezgro, mesto za kulturu, ugostiteljstvo, turizam i kreativne industrije, a da grad Kragujevac dobije jednu novu notu i jedan nov kvalitet, rekao je na prezentaciji prvonagrađenog idejnog rešenja gradonačelnik Nikola Dašić. 

Konkurs, na koji se prijavilo 14 učesnika, prema rečima presednika žirija Ivana Radulovića, glavnog urbaniste grada Kragujevca, je prvi opipljivi korak koji će dati smernice za sve buduće interevencije u prostoru VTZ–a:

- Nagrađeni i otkupljeni radovi su manje ili više prihvatljiva rešenja sa aspekta krovne priče zaštite industrijskog nasleđa i spomenika kulture, rehabilitacije, prenamene objekata u neku prihvatljivu formu sa bogatim programskim okvirom koje obezbeđuje samoodrživost pojedinačnih lokacija i lokacija u celini. Konkurs je osnov za dalju izradu neophodne planske dokumentacije koja će opredeliti dinamiku radova i mogućnost obezbeđivanja finansijskih sredstava za relaizaciju ovog projekta. S obzirom na obuhvat i značaj, reč je dugoročnom projektu koji će se raditi decenijama.

Odlukom žirija prvu nagradu osvojio je autorski tim koji čine Dr Aleksandra Đorđević, Katarina Petrović, Marina Ilić i Nevena Balalić.

Bilo je jako izazovno na više nivoa, zbog istorijskog značaja ovog mesta. Trebalo je pristupati jako pažljivo, s druge strane osetljivo promišljati rešenja u odnosu na ono što se tu nalazi, a sa treće strane, mi kao arhitekte treba da damo neki pogled u budućnost. Trebalo je jako pažljivo balansirati nešto što tu jeste, što je trag istorije i nešto što tu treba da se desi, gde nijedno a ni drugo ne treba da prevagne, nego treba da bude dobar balans, da bi to bilo rešenje koje poštuje sve ono što se tamo nalazi, a sa druge strane gleda u budućnost, istakla je Katarina Petrović.

Nakon prezentacije prvonagrađenog rada, u Skupštinskoj sali predstavnicima medija, široj stručnoj javnosti, članovima Stručnog i Operativno–tehničkog tima, predstavnicima gradskih uprava i Univerziteta, svim zainteresovanim građanima predstavljena su dva nagrađena i dva otkupljena idejna rešenja.