Info

Doktorska disertacija Danijele Cvetković sa PMF-a jedna od 10 najboljih u Srbiji (FOTO)

Autor: Branko Vukašinović
14:50 | Petak, 30 11 2018

Doktorska disertacija “Uloga molekularnih mehanizama neoangiogeneze kao tumor markera u individualizaciji terapije pacijenata sa karcinomom dojke“ Danijele Cvetković sa Prirodno-matematičkog fakulteta kragujevačkog Univerziteta jedna je od 10 nagrađenih na jubilarnim 50. Godišnjim nagradama za najbolje doktorske disertacije u školskoj 2016/2017. u Privrednoj komori Srbije.

Za ovu nagradu konkurisalo je 28 radova iz oblasti medicine, mašinstva, elektrotehnike, tehničkih nauka, saobraćaja, telekomunikacija, građevinarstva, arhitekture, ekonomije, turizma, farmacije, dramskih i primenjenih umetnosti sa univerziteta iz Beograda, Kragujevca, Niša, Novog Sada i Prištine. Odlukom žirija, kojem je, kako kažu, jedan od osnovnih kriterijuma pri ocenjivanju radova bila primenljivost u privredi, sa akcentom na ekonomičnost rešenja, nagrađeno je 10 disertacija. Među njima je i disertacija “Uloga molekularnih mehanizama neoangiogeneze kao tumor markera u individualizaciji terapije pacijenata sa karcinomom dojke“ Danijele Cvetković sa Prirodno-matematičkog fakulteta kragujevačkog Univerziteta.   

Ulaganje u nauku predstavlja najbolju investiciju u budućnost naše zemlje. Veza nauke i privrede je osnova održivog razvoj. Svesna toga, Privredna komora Srbije prepoznaje i vrednuje značaj naučnog doprinosa već 50 godina unazad. Velika je čast primiti ovo respektabilno priznanje, jer po prvi put je ovakva nagrada otišla u Kragujevac. Drago mi je da mogu na ovaj način da promovišem Prirodno-matematički fakultet i Kragujevac. Ovo je tek prvi korak primeni naših naučnih dostignuća, kojima ćemo unaprediti privredu Srbije”, izjavila je za InfoKG Danijela Cvetković.

Pored Danijele Cvetković sa Prirodno-matematičkog fakulteta kragujevačkog Univerziteta nagrađeni su i Ivan D. Ivanović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, za  doktorski  rad  „Modeliranje opterećenja ulične mreže za različite vremenske prilike“, Danilo S. Furundžić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, za doktorski rad  „Definisanje modela ocene isplativosti planiranih urbanističkih parametara stambeno-poslovnih zona  Beograda“, Branko M. Bukvić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, za doktorski rad „Rekonfigurabilni i podesivi efikasni pojačavači snage za predajnike telekomunikacionih uređaja“, Bojana V. Jovanović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, za doktorski rad „Sistem menadžmenta energije u prerđivačkoj industriji u Srbiji“, Saša R. Pavlović, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, za doktorski rad „Istraživanje optimalnih parametara solarnih paraboličnih koncentrišućih prijemnika toplote sa  aspekta primene u sistemima poligeneracije“.  Nagrade su dobili i Aleksandra Debeljković Mitrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, za disertaciju „Meka kontaktna sočiva na bazi hidrogelova i nanomaterijala“,  Nataša B. Sarap, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, za disertaciju „Praćenje distribucije radionuklida90sr u poljoprivrednom zemljištu i biljnim kulturama metodom spektrometrije beta zračenja“, Ana Đurić,  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, za disertaciju „Efekat disulfirama na mehanizam reproduktivne subakutne toksičnosti etanola i/ili kadmijuma kod mužjaka pacova“ i Milutin M. Pejović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, za disertaciju „Geostatistical modeling of geochemical variables in 3D“.  

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije, Miroslav Miletić rekao je da dodeljivanjem ove nagrade Privredna komora Srbije potvrđuje nastojanje da se što kvalitetnije i uspešnije povežu privreda i nauka i afirmišu naučna i inovativna rešenja primenljiva u privredi. 

Inače, nagradu za najbolje doktorske disertacije prvi put je dodelila Privredna komora Beograda 1968. godine. Iz Privredne komore Srbije poručuju da su nastavili pedesetogodišnju tradiciju Privredne komore Beograda u nagrađivanju najboljih naučih radova koji imaju aplikativnu ulogu u unapređenju privrednog ambijenta i povezivanju nauke i privrede.

Galerija slika