InfoFoto: Arhiva - Ilustracija - Grad Kragujevac - kragujevac.ls.gov.rs

Evropski projekat “Šetnjom do otkrića” u Predškolskoj ustanovi “Đurđevdan”

Autor: InfoKG
09:30 | Petak, 29 09 2023

Predškolska ustanova “Đurđevdan“ u okviru Erazmus plus programa realizuje projekat “Šetnjom do otkrića“. Tokom jednogodišnjeg projekta vaspitači će se usavršavati kroz edukaciju i razmenu prakse sa kolegama iz Hrvatske. 

Predškolskoj ustanovi “Đurđevdan“ je u okviru Erasmus+ programa , odobren projekat mobilnosti pod nazivom “Šetnjom do otkrića“, koji će trajati godinu dana.

Ciljevi projekta su jačanje pedagoških veština, podizanje nivoa kompetencija odnosno kapaciteta za kritičko promišljanje i implementiranje inovativnih elemenata i dobrih praksi u vaspitno – obrazovni rad ustanove. Uz to i razvijanje svesti o jačanju ekoloških vrednosti, razvijanje ljubavi i odnosa prema porodici, kao i da deca naše ustanove budu otvoreni i aktivni građani Evrope i sveta kroz ekološko delovanje“, izjavila je koordinator projekta u Predškolskoj ustanovi “Đurđevdan“, Olivera Mijailović.

U okviru projekta vaspitači “Đurđevdana“ će posetiti Predškolsku ustanovu “Olga Ban“ u Pazinu, gde će videti kako sa decom rade njihove kolege u Hrvatskoj, a potom će u Ustanovi za obrazovanje odraslih “Maksima“ u Splitu učestvovati u sedmodnevnom stručnom osposobljavanju za aktivnosti na otvorenom prostoru sa decom.   

Učesnici mobilnosti će steći osnovna znanja o teoriji i metodologiji obrazovne pedagogije na otvorenom i iskustvenom učenju. Unaprediće veštine za sprovođenje učenja zasnovanog na iskustvu radi obogaćivanja svakodnevne prakse  i povećanja motivacije kod dece. Naučiće kako da dizajniraju i sprovode iskustvene i aktivne aktivnosti učenja na otvorenom. Otkriće inovativne načine korišćenja igara, drame i tehnika improvizacije za promovisanje 'učenja kroz rad'“, poručuju iz Predškolske ustanove “Đurđevdan“.

Plan je da učesnici projekta iz Predškolske ustanove “Đurđevdan“ prenesu svoja znanja kolegama kroz interno stručno usavršavanje ( radionice, horizontalne razmene), kao i predstavljanjem na tribinama i stručnim skupovima.

Zanimljivo je i da će učesnici projekta takođe koristiti i e-twining platformu kako bi se povezali sa drugim evropskim vrtićima i sa njima sklapali nove  e-twining projekte.

Erasmus+ projekti uopšteno doprinose razvoju profesionalnih veština, ali i unapređuju i lične kompetencije. Smatramo da će ovim projektom naša ustanova povećati svoju internacionalizaciju, otvorenost, te jačati kapacitete za učestvovanje u evropskom prostoru vaspitanja i obrazovanja kroz buduće Erasmus+  i druge projekte“, zaključila je direktorka Predškolske ustanove “Đurđevdan“, Sanja Jakovljević.