Info

Grad daje poljoprivredno zemljište bez naknade

Autor: Jovana Mladenović
16:00 | Četvrtak, 22 09 2016

Lokalna samouprava raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na korišćenje bez naknade poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada za 2017. godinu. Takođe, Gradsko veće je uputilo poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Pravo da konkurišu za korišćenje poljoprivrednog zemljištaimaju bez naknade imaju obrazovne i vosokoobrazovne ustanove, kao i pravna lica u društvenoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva.

Dokazivanjem pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu da ostvare vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i voćnjaka ili vinograda koji su u rodu. Uslov je da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom su statusu najmanje tri godine. Takođe, da konkurišu mogu vlasnici domaćih životinja, odnosno zakupci objekata za grejanje istih, a upisani su u pomenuti Registar.

Dokumentaciju za konkurisanje na pozive zainteresovani kandidati predaju do 31. oktobra Odeljenju za poljoprivredu i vodoregulaciju pri Gradskoj upravi. Detaljne informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu grada Kragujevca.