InfoFoto: Arhiva - Glas Šumadije

Gradski pravobranilac uputio pritužbu advokatskim komorama na pojedince koji zastupaju građane protiv JSP

Autor: InfoKG
10:00 | Utorak, 08 09 2020

Gradski pravobranilac Branko Petronijević uputio pritužbu advokatskim komorama Srbije i Kragujevca na postupanje pojedinih advokata u predmetima tužbi protiv ovdašnjeg Javnog stambenog preduzeća i Grada Kragujevca. U pritužbi se navodi da jedan broj advokata, na krajnje neprimeren način, nudi svoje usluge za ostvarivanjem prava građana pred kragujevačkim Osnovnim sudom u nameri da u svoju korist uvećaju troškove postupka. 

Posle poziva JSP Kragujevac na sklapanje Sporazuma sa građima, a radi povraćaja sredstava na ime naknade matične evidencije u periodu od 2014. do juna 2020., u gradu su se pojavili pamfleti sa brojem telefona u kojima pojedini advokati pozivaju građane da to svoje pravo ostvare pred ovdašnjim Osnovnim sudom. Zbog toga je gradski pravobranilac Branko Petronijević advokatskim komorama Srbije i Kragujevca uputio pritužbu na postupanje pojedinih advokata u predmetima tužbi protiv ovdašnjeg Javnog stambenog preduzeća i Grada Kragujevca kao solidarnih dužnika, saopšteno je iz Gradske uprave.

Nakon uočenih nepravilnosti u pogledu obračuna i naplate ove naknade od građana JSP “Kragujevac” je prestalo sa obračunom i pozvalo građane na sklapanje Sporazuma i povraćaj neosnovano naplaćenih sredstava. Imajući u vidu da građani imaju pravo da se opredele da li će sklopiti predmetni Sporazum sa JSP “Kragujevac” ili će svoja prava ostvariti preko suda, Gradski pravobranilac u pritužbi navodi da jedan broj advokata na krajnje neprimeren način, suprotno članu 24. Zakona o advokaturi i članu 17. Kodeksa profesionalne etike advokata, nudi svoje usluge za ostvarivanjem prava građana pred Osnovnim sudom u Kragujevcu samo u nameri da višestruko i samo u svoju korist uvećaju troškove postupka”, saopšteno je iz Gradske uprave.

U saopštenju se navodi da ovakvo postupanje predstavlja težu povredu dužnosti advokata i ugleda advokature predviđenu Statutom advokatske komore, kao i da je Petronijević pozvao advokatske komore da identifikuju odgovorne advokate i protiv njih pokrenu disciplinski postupak pred disciplinskim organima.

Gradsko pravobranilaštvo grada Kragujevca naglašava da je poslednjih godina ostvarilo zavidnu saradnju sa svim časnim advokatima posebno Advokatske komore Kragujevac, ali i šire i smatra da upravo radi zaštite kredibiliteta časnih nosilaca advokatske profesije treba da preduzmu mere iz svoje nadležnosti.