InfoFoto: Arhiva

JSP: Od 20. februara kreću utuženja za komunalne usluge

Autor: InfoKG
12:00 | Sreda, 25 01 2023

Javno stambeno preduzeće Kragujevac najavljuje pokretanje izvršnih postupaka prinudne naplate zaostalih dugovanja za komunalne usluge prema građanima koji nisu izmirili mesečne obaveze, piše RTK. Utuženja će biti pokrenuta, jer je visina dugovanja preko 100 miliona dinara.

Iz Javnog stambenog preduzeća Kragujevac apeluju na građane da u narednih deset dana izmire dugovanja, koliko je i ostavljen rok pre pokretanja postupka.

Kroz distribuciju decembarskih računa za komunalne usluge, Javno stambeno preduzeće uputilo je građanima opomene pred utuženje za neizmirena dugovanja zaključno sa 20. januarom.

Da bi izbegli nepotrebne dodatne troškove, građani bi trebalo što pre da izmire svoje dugove za komunalne usluge.

20. februara će Javno stambeno preduzeće podneti predloge za izvršenje, kod izvršitelja, za sva dugovanja Kragujevčana za komunalne usluge na teritoriji grada Kragujevca. Ona trenutno iznose oko 100 miliona dinara, računajući troškove Energetike i troškove Javnog komunalnog preduzeća “Šumadija“ za iznošenje smeća“, rekao je direktor JSP Kragujevac, Nikola Ribarić.

Za građane koji imaju zaostala dugovanja  veoma je važno da izmire dugove u narednih deset dana, jer nisu predviđene olakšice. 

Ove godine nije postojala mogučnost reprograma. Inače, kao Javno stambeno preduzeće ćemo podneti predloge za izvršenje za neizmirivanje reprograma, pošto postoje velika dugovanja i po ovom osnovu, na osnovu neizmirenih reprograma iz prethodnih godina“, kaže Ribarić.

U ranijim ciklusima sklapanja sporazuma o reprogramu, građanima je bilo omogućeno razlaganje duga za komunalne usluge, odnosno otplata ne rate.

Međutim, određeni broj građana izgubio je ritam u otplati rata i redovnih troškova, pa će se nova utuženja odnositi i na te korisnike usluga sistema objedinjene naplate. 

Izvor: RTK