InfoFoto: Arhiva

Ističe rok za plaćanje poreza na imovinu za četvrti kvartal

Autor: InfoKG
09:00 | Ponedeljak, 13 11 2023

Rok za plaćanje godišnjeg poreza na imovinu fizičkih lica za četvrti kvartal 2023. godine ističe 14. novembra.

Iz Gradske poreske uprave apeluju na obveznike da se informišu o iznosu dugovanja, izmire ih u predviđenom roku i tako izbegnu troškove kamate, ali i pokretanje postupka prinudne naplate.

U Gradskoj poreskoj upravi naglašavaju da građani redovnim izmirivanjem obaveza na ime poreza na imovinu izbegavaju plaćanje kamate koja se obračunava nakon isteka zakonskog roka za uplatu kvartala.

Podsećaju da se porez plaća kvartalno – u februaru, maju, avgustu i novembru i pozivaju obveznike da se na vreme informišu o stanju duga.

Poreski obveznici Gradskoj poreskoj upravi mogu da podnesu zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, a izmirenje zaostalih obaveza može da bude odobreno maksimalno na 60 rata. Oni, u ovom slučaju, pored reprogramskih treba da plaćaju i tekuće obaveze.

Prinudna naplata se sprovodi na plati, penziji, gotovom novcu i štednim ulozima.

Izmirenjem dugovanja pre pokretanja ovog postupka poreski obveznici izbegavaju plaćanje uvećanog poreskog duga za pet posto na dan početka prinudne naplate.

Izvor: RTK